• Vadovų lyderystės akademija – „Veiklos valdymo pokalbiai ir grįžtamasis ryšys“

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į rudens mokymus:

   „Veiklos valdymo pokalbiai ir grįžtamasis ryšys“, spalio 27 d., treneris Miroslavas Monkevičius

  9.00

   

  Mokymosi erdvės sukūrimas. Improvizacinės užduotys, mažinančios dalyvių baimę klysti bei padedantys įsitraukti į visą mokymosi procesą.

  Darbuotojų vertinimo pokalbio struktūra. Tai padidins vadovų žinias apie vertinimo pokalbių turinį ir jo svarbiausius elementus.

  10.30 Kavos pertrauka
  10.45 Geriausių Veiklos vertinimo pokalbių atvejų analizė ir minčių lietus. Nustatyti geriausi būdai leis suvokti praktinio pritaikymo savo komandoje būdus.

  Praktinių sudėtingų situacijų vadovams veiklos vertinimo pokalbiuose analizė. Tai įtvirtins vadovų žinias ir prisidės prie tinkamos praktikos.

  12.15 Pietų pertrauka
  13.15 Pagrindiniai neigiamo grįžtamojo ryšio suteikimo principai, dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė. Tai leis vadovams įtvirtinti teigiamos praktikos žinias.

  Neigiamo ryšio suteikimo ir priėmimo įgūdžių treniravimas. Tai įtvirtins vadovų žinias ir formuos praktinius taikymo įgūdžius.

  14:45 Kavos pertrauka
  15:00 Teigiamas ir palaikantis grįžtamasis ryšys ir jo principai, dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė.  Tai leis vadovams įtvirtinti teigiamos praktikos žinias.

  Tinkamos elgsenos pastabumo ir teigiamojo ryšio suteikimo įgūdžių treniravimas. Tai įtvirtins vadovų žinias ir formuos praktinius taikymo įgūdžius.

  Sesijos refleksija. Sesijos atradimų ir planuojamų veiksmų aptarimas.

  15.30 Mokymų pabaiga

   

   

  Lektoriaus veiklos patirtis:

  • 15 metų vadovaujamojo darbo patirtis verslo įmonių vadovo bei nevyriausybinių organizacijų vadovo pozicijose;
  • 12 metų patirtis dalyvaujant verslo kūrime ir vystyme (didmeninė ir mažmeninė prekybos, gamybos ir eksporto/importo verslas Lietuvoje, Moldovoje, Ukrainoje, Lenkijoje bei Rumunijoje; konsultavimo ir mokymų verslas);
  • per 20 verslo, valstybinių ir savivaldos įmonių ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų strategijų kūrimo patirtis;
  • 10 metų darbo savivaldos ir valstybiniame sektoriuje patirties;
  • 8 metų darbo patirties įmonių stebėtojų tarybose bei valdybose;
  • 17 metų seminarų ir mokymų vedimo patirtis konsultuojant organizacijas strateginio ir taktinio planavimo, veiklos efektyvumo didinimo, veiklos procesų tobulinimo bei komandos įgalinimo klausimais;
  • stažuotės Prancūzijoje, Kinijoje, Filipinuose ir Japonijoje;
  • įvykdyti mokymai ir seminarai Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Moldovoje.

   

   

   

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 50 eur, ne rūmų nariams 100 eur.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Papildoma informacija el. paštu: ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Jeigu jaučiate peršalimo simptomus, labai prašome renginyje dėvėti apsaugines veido kaukes ar respiratorius. Saugokime vieni kitus! Dėkojame už Jūsų supratingumą.

   

  Loading Map....

  Data: 2022-10-27, nuo 09:00 iki 15:30
  Kaina: 100 EUR
  Kaina nariams: 50 EUR

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content