• Vadovų lyderystės akademija: Rinkos ir klientų tyrimai sėkmingai organizacijos veiklai

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus rugsėjo mėn.:

  „Rinkos ir klientų tyrimai sėkmingai organizacijos veiklai“, spalio 5 d., RAIT Group generalinė direktorė Dovilė Končak 

  Norint sėkmingai veikti nuolat besikeičiančioje konkurencinėje aplinkoje, būtina pažinti savo tikslinę auditoriją, o taip pat nepamiršti ir svarbiausio – darbuotojų. Kaip tai padaryti, kai brangiausia šių dienų valiuta laikas mus spaudžia kiekviename žingsnyje? Kaip teisingai rinkti duomenis, juos analizuoti, nešvaistant finansinių ir laiko resursų? Ar rinkos ir darbuotojų tyrimus galime įgyvendinti savarankiškai? Šie ir panašūs klausimai bus aptarti mokymuose ,,Rinkos ir klientų tyrimai sėkmingai organizacijos veiklai“.

  Šie mokymai skirti tiems, kas nori pasitelkti rinkos tyrimų duomenis strateginių sprendimų įgyvendinime. Po mokymų dalyviai:

  • Supras esminius kiekybinių ir kokybinių tyrimų skirtumus ir jų taikymo aplinkybes;
  • Susipažins su tyrimų organizavimo įrankiais;
  • Gaus esminę  informaciją apie skirtingas tyrimų rūšis (rinkos, konkurentų, klientų ir darbuotojų tyrimus);
  • Aptars galimus saugius ir patikimus duomenų rinkimo būdus, tyrimus įgyvendinant savarankiškai;
  • Aptars esminius bendravimo su tyrimų kompanijomis  principus, kainodaros ir kitus aspektus aktualius planuojant marketingo (įskaitant tyrimų vykdymo) biudžetą;
  • Turės galimybę pateikti klausimus ir gauti nemokamą konsultaciją dėl tyrimų įgyvendinimo.

  Mokymų tikslas – detaliai susipažinti su duomenų rinkimo bei analizavimo būdais, siekiant suprasti, kokie klausimai ir kada privalomi iškelti, jei norime efektyviai panaudoti įmonės biudžetą rinkos tyrimų įgyvendinimui.

  Dalyviai sužinos, kokie ir kada tyrimai yra taikomi, kokie klausimai turi būti atsakyti, kad komandos sėkmingai organizuotų ir įgyvendintų rinkos tyrimus. Ši programa orientuota į įmonės vadovus, kurių komandos organizuoja ir įgyvendina tyrimus. Dalyviai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu sužinos, kokius tyrimo metodus reikia pasirinkti, sprendžiant skirtingas verslo problemas, o taip pat, kurie iš metodų yra efektyviausi laiko ir finansinių kaštų aspektu.

  Mokymų metu bus analizuojama:

  • Tyrimų rūšys ir jų svarba organizacijai
  • Rinkos tyrimai
  • Konkurentų tyrimai
  • Klientų pasitenkinimo tyrimai
  • Darbuotojų pasitenkinimo tyrimai
  • Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Jų taikymo aplinkybės ir naudojami metodai bei įrankiai
  Lektorės veiklos patirtis:

  • 10 metų rinkos tyrimų srityje
  • Konsultuoja lokalias ir tarpautines kompanijas tyrimų klausimais
  • Rengia tyrimų dizainus ir rūpinasi jų tikslingu įgyvendinimu
  • Dėsto rinkos tyrimų tema VU, ISM ir Tarptautinėje teisės ir verslo kolegijoje
  • Tinklalaidės MR Hackers bendraautorė
  • Pagrindinės domėjimosi ir veiklos sritys:
   – komandų konkuravimas ir bendradarbiavimas;
   – vidinių krizių valdymas;
   – empatiška lyderystė;
   – verslo rizikų vertinimas ir valdymas;
   – PnL.
  • – Asociacijų ESOMAR, Baltoji Banga, Lyderė, LIMA, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmai narė (patvirtinta ekspertė rinkos tyrimų klausimais, Vilniaus verslo moterų tinklo tarybos narė, BPW young atstovė)

  ,,Esu verslo in ir jang. Vadovaudama „RAIT Group“ tarptautinei bendrovei, empatiją derinu su konkretumu. Taip padedu verslams kvėpuoti, komandai – nurimti.
  Man svarbios visos „RAIT“ įmonės grandys. Ir pati jomis keliavau, užtikrindama stabilumą, reputaciją bei plėtrą. Pakeliui išsiugdžiau talentą kartu su darbuotojais mėgautis buvimu komandoje ir greičiau rasti sprendimus, vedančius verslus ir rinką priekin.
  Išorės rizikas ir vidines krizes taip pat sprendžiu atstovaudama verslių moterų asociacijoms – „Lyderė“, „Boards with Women“. Aktyviai dalyvauju Vilniaus pramonės ir amatų rūmų bei „Baltosios bangos“ veikloje.
  Įsisąmonintomis kainodaros, efektyvumo, finansinio stabilumo patirtimis dalinuosi vesdama tinklalaidę apie rinkos tyrimus „MR Hackers“ ir mokymus. Universitetuose dėstau rinkos tyrimų, reklamos dalykus, konferencijose paliečiu vadybos klausimus.“

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 40 eur, ne rūmų nariams 100 eur.

  Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis gaus apklausos formą, kuri padės lektorėms įsigilinti į jūsų verslo ypatumus ir atitinkamai pritaikyti mokymų medžiagą didžiausiai vertei sukurti.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Papildoma informacija el. paštu ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Jeigu jaučiate peršalimo simptomus, labai prašome renginyje dėvėti apsaugines veido kaukes ar respiratorius. Saugokime vieni kitus! Dėkojame už Jūsų supratingumą.

  Loading Map....

  Data: 2022-10-05, nuo 10:00 iki 16:30

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content