• Vadovų Lyderystės akademija: Organizacinė elgsena

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus spalio mėn.:

  „Organizacinė elgsena“, spalio 28 d., lektorius Vytautas Gaidamavičius
  • Besimokanti organizacija: žinių kūrimas, dalinimasis ir sklaida.
  • Organizacinės elgsenos modeliai ir vadovavimo stiliai.
  • Grupės ir komandos identifikavimo poreikis.
  • Organizacijos kultūros kūrimas ir valdymas.
  • „Organizacinė kultūra valgo strategiją pusryčiams“. Kodėl organizacinė kultūra yra svarbesnė negu strategija.

   

  Lektoriaus veiklos patirtis:

  • 15 metų patirtis vedant mokymus ir konsultuojant įmones bei organizacijas santykių ir motyvacijos gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais;
  • 15 metų vadovaujančio darbo patirtis, užimant verslo įmonių vadovo bei įvairių nevyriausybinių organizacijų vadovo pozicijas;
  • 10 metų patirtis dalyvaujant verslo įmonių kūrime ir vystyme. Verslo veiklos sritys: kavinė ir svečių namai, maisto e-prekyba, konsultavimo bei mokymo paslaugos;
  • 12 metų patirtis NVO sektoriuje. Sėkmingiausias projektas – “Verslauk”, skirtas, kurio rezultatas – daugiau nei 70 įmonių, kurias įkūrė jaunimas;
  • 10 metų patirtis mokantis ir praktikuojant Rytų meditacijas bei tobulinantis emocinį bei dvasinį intelektą įvairiais metodais.

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 40 eur, ne rūmų nariams 100 eur.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Pasikeitus epidiomologinei situacijai renginys vyks per ZOOM platfomą.

   

  Dalyvavimas tik su galimybių pasais.

  Papildoma informacija el. paštu ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Loading Map....

  Data: 2021-10-28, nuo 09:00 iki 17:00

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content