• Vadovų Lyderystės akademija: Lyderystė bei kritinis mąstymas

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus lapkričio mėn.:

  „Lyderystė bei kritinis mąstymas, lapkričio 12 d. lektorius Miroslavas Monkevičius

  • Lyderystė – kaitos idėjų generavimas, įprasminimas ir sklaida.
  • Šiuolaikinės lyderystės mokyklos.
  • Vadovas vs. lyderis. Lyderio asmenybė.
  • Komandą jungiantys lyderystės elementai. Lyderystės etika.

   

  Lektoriaus veiklos patirtis:

  • 15 metų vadovaujamojo darbo patirtis verslo įmonių vadovo bei nevyriausybinių organizacijų vadovo pozicijose;
  • 12 metų patirtis dalyvaujant verslo kūrime ir vystyme (didmeninė ir mažmeninė prekybos, gamybos ir eksporto/importo verslas Lietuvoje, Moldovoje, Ukrainoje, Lenkijoje bei Rumunijoje; konsultavimo ir mokymų verslas); 
  • per 20 verslo, valstybinių ir savivaldos įmonių ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų strategijų kūrimo patirtis;
  • 10 metų darbo savivaldos ir valstybiniame sektoriuje patirties;
  • 8 metų darbo patirties įmonių stebėtojų tarybose bei valdybose;
  • 17 metų seminarų ir mokymų vedimo patirtis konsultuojant organizacijas strateginio ir taktinio planavimo, veiklos efektyvumo didinimo, veiklos procesų tobulinimo bei komandos įgalinimo klausimais.

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 40 eur, ne rūmų nariams 100 eur.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Pasikeitus epidiomologinei situacijai renginys vyks per ZOOM platfomą.

   

  Dalyvavimas tik su galimybių pasais.

  Papildoma informacija el. paštu ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791

  Loading Map....

  Data: 2021-11-12, nuo 09:00 iki 17:00

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content