• Vadovų lyderystės akademija – „Efektyvumas ir laiko planavimas. Efektyvūs susirinkimai“

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus spalio mėnesį:

  „Efektyvumas ir laiko planavimas. Efektyvūs susirinkimai“, spalio 13 d., treneris Miroslavas Monkevičius

  9.00

   

  Mokymosi erdvės sukūrimas. Improvizacinės užduotys, mažinančios dalyvių baimę klysti bei padedantys įsitraukti į visą mokymosi procesą.

  Laiko valdymo tikslai. Aptariamas laiko valdymo poreikis ir motyvacija, laiko panaudojimo tikslai ir sritys.

  Asmeninio laiko auditas. Inventorizuojamas turimo laiko resursas nustatant pagrindines netinkamo laiko panaudojimo sritis.

  10.30 Kavos pertrauka
  10.45 Laiko planavimo modeliai. Aptariami laiko planavimo principai, analizuojami įvairūs laiko planavimo modeliai bei įrankiai.

  Užduočių prioritetizavimo modeliai. Aptariami bei praktikuojami įvairus laiko planavimo įrankiai (ABC užduočių paskirstymas, Pareto 80/20 principas, Eizenhauerio skubių/svarbių darbų planavimo modelis).

  12.15 Pietų pertrauka
  13.15 Įmonės susirinkimų klasifikacija. Aptariami skirtingi susirinkimų tipai, jų pagrindiniai bruožai ir išskirtinumai.

  Efektyvių susirinkimų modelis. Pristatomas efektyvių susirinkimų modelis, apimantis pasirengimą susirinkimui, susirinkimo valdymą, veiksmus po susirinkimo.

  14:45 Kavos pertrauka
  15:00 Susirinkimų dirbtuvės. Dalyviai grupėmis atlieka susirinkimų vedimo simuliacijas. Po kiekvienos jų aptariamos išmoktos pamokos ir jų praktinis pritaikymas dalyvių darbo aplinkoje.

  Susirinkimų standarto sukūrimas. Dalyviai aptaria efektyvių susirinkimų standartą ir pagrindinius jo taikymo principus.

  Sesijos refleksija. Sesijos atradimų ir planuojamų veiksmų aptarimas.

  16.30 Mokymų pabaiga

   

  Lektoriaus veiklos patirtis:

  • 15 metų vadovaujamojo darbo patirtis verslo įmonių vadovo bei nevyriausybinių organizacijų vadovo pozicijose;
  • 12 metų patirtis dalyvaujant verslo kūrime ir vystyme (didmeninė ir mažmeninė prekybos, gamybos ir eksporto/importo verslas Lietuvoje, Moldovoje, Ukrainoje, Lenkijoje bei Rumunijoje; konsultavimo ir mokymų verslas);
  • per 20 verslo, valstybinių ir savivaldos įmonių ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų strategijų kūrimo patirtis;
  • 10 metų darbo savivaldos ir valstybiniame sektoriuje patirties;
  • 8 metų darbo patirties įmonių stebėtojų tarybose bei valdybose;
  • 17 metų seminarų ir mokymų vedimo patirtis konsultuojant organizacijas strateginio ir taktinio planavimo, veiklos efektyvumo didinimo, veiklos procesų tobulinimo bei komandos įgalinimo klausimais;
  • stažuotės Prancūzijoje, Kinijoje, Filipinuose ir Japonijoje;
  • įvykdyti mokymai ir seminarai Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Moldovoje.

   

   

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Papildoma informacija el. paštu: ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Loading Map....

  Data: 2022-10-13, nuo 09:00 iki 16:30
  Kaina: 100 EUR
  Kaina nariams: 50 EUR

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content