• Vadovų Lyderystės akademija: Finansai

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus kovo mėn.:

  „Finansai“, kovo 23 d., lektorė dr. Rasa Norvaišienė

  • Įmonės finansų valdymo modelis išorinės ir vidinės aplinkos kontekste.
  • Įvairių sprendimų atspindėjimas finansinėse ataskaitose.
  • Finansiniai rodikliai, jų analizė ir panaudojimas įmonės valdyme.
  • Pinigų srautų analizė ir valdymas.
  • Įmonės finansinių poreikių modeliavimas.

  Lektorės veiklos patirtis:
  • Daugiau nei 25 metų patirtis dėstant finansų valdymo dalykus universitete
  • Daugiau nei 20 metų patirtis verslo konsultacinėje veikloje
  • Daugiau nei 20 metų patirtis, rengiant verslo planus, investicinius projektus, strateginius projektus
  • 20 metų patirtis, vykdant mokslinius tyrimus finansų valdymo srityje
  • 18 metų patirtis, vykdant mokymus finansų valdymo, projektų rengimo srityse

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 40 eur, ne rūmų nariams 100 eur.

  Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis gaus apklausos formą, kuri padės lektorėms įsigilinti į jūsų verslo ypatumus ir atitinkamai pritaikyti mokymų medžiagą didžiausiai vertei sukurti.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Pasikeitus epidiomologinei situacijai renginys vyks per ZOOM platfomą.

   

  Papildoma informacija el. paštu ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Loading Map....

  Data: 2022-03-23, nuo 09:30 iki 16:30

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content