• Vadovų lyderystės akademija: apie emocinį raštingumą su lektore Rima Vanage

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninius, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje, įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus kovo mėn.:

  „Emocinis raštingumas“, kovo 9 d., lektorė Rima Vanagė

  Tikslai:
  • Ugdyti vadovų gebėjimą veikti emocinės įtampos situacijose;
  • Ieškoti būdų kaip gerinti tarpasmeninius komandos ryšius;
  • Ugdyti gebėjimą padėti kitiems nusiraminti, susitelkti;

  Dažnai klausiu žmonių: kiek dešimtbalėje sistemoje parašytum sau už savo laimę? Mano empirinio tyrimo duomenimis apie 20% žmonių parašo sau dešimtuką. Kodėl tiek mažai žmonių jaučiasi laimingais?

  Kodėl vis dažniau ir dažniau susiduriame su vidinės motyvacijos stygiumi, apatija, kūrybiškumo sumažėjimu. Kodėl priešinamės naujovėms, kodėl netikime žmonėmis, nepasitikime savimi. Kodėl?

  Vienas iš atsakymų galėtų būti, kad per dažnai save lyginame su kitais, mus supančiais žmonėmis, ir per retai atsisukę į save paklausiame: „kaip aš jaučiuosi? “. Mums vis atrodo, kad kitiems sekasi geriau, jie uždirba daugiau, jie gali daugiau, jie yra sėkmingesni negu aš. Tai yra todėl, kad žymiai lengviau stebėti ir analizuoti kitą, nei patį save. Mes konkuruojame su kitais, vietoje to, kad pastangas nukreiptumėm į konkurenciją su savimi vakar.

  Įtampos tarp žmonių kyla ne dėl jų skirtumų, o dėl skirtingų būsenų: skirtingos informacijos, skirtingų patirčių, skirtingų tikslų. Vadovo tikslas yra suvienyti komandą bendrų tikslų link. Kad tai padaryti, svarbu pastebėti savo emocinę būseną, ją valdyti ir tik tada matyti ir suprasti aplinkinius ir padėti jiems nusiraminti ar susitelkti. Nuo to kaip vadovas sugebės užtikrinti mikroklimatą komandos viduje, priklausys ir žmonių santykiai su išorės klientais.

  Ugdoma kompetencija: pasitikėjimas savimi, iniciatyva, emocinė kompetencija, šeimininkiškumo jausmas.
  Kaip suvokiu savo rolę ir veiklos prasmę
  o Kaip aš noriu, kad apie mane kalbėtų aplinkiniai? Asmeninis pozicionavimas.
  o Mano rolė ir funkcijos organizacijoje.
  o Kas man kelia įtampas? Kaip su tuo tvarkausi?
  Praktikos: testas ir jo analizė, žmogiukų plėšymas.

  Mano motyvacija
  o Asmeninio sąmoningumo lygiai. Kaip auga sąmoningumas?
  o Mano vidiniai motyvai, kaip juos pažinti.
  o Pozityvaus mąstymo ciklas. Kaip išlaikyti pozityvumą kai, rodos, viskas griūna?
  Praktikos: pozityvumo provokacija , dialogai porose, Bareto testas, asmeninės motyvacijos žemėlapis

  Emocijų valdymas
  o 5 bazinės emocijos: kokią žinią jos mums neša?
  o Socialus neigiamų jausmų išreiškimo būdas.
  o Kaip išmokti pozityviai reaguoti į kylančias įtampas: racionalūs streso ir įtampų valdymo būdai.
  o Kaip nusiraminti? Fiziologiniai ir psichologiniai mechanizmai.
  o Kaip pažinti skirtingas žmonių būsenas ir jas įtakoti?
  o Kaip išsakyti neigiamą nuomonę ir suteikti neigiamą grįžtamąjį ryšį?
  Praktikos: Dievai ir žmonės

  Lektorės veiklos patirtis:Organizacijų ugdymo, psichologijos ekspertė.

  Sukaupta 25 metų vadybos trenerės patirtis vadovavimo bei tiesioginių pardavimų srityje.

  Kompetencijos sritys: organizacijų psichologija, vadovavimas, komandų kūrimas, pardavimas.

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 60 eur, ne rūmų nariams 120 eur.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Papildoma informacija el. paštu ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Jeigu jaučiate peršalimo simptomus, labai prašome renginyje dėvėti apsaugines veido kaukes ar respiratorius. Saugokime vieni kitus! Dėkojame už Jūsų supratingumą.

  Loading Map....

  Data: 2023-03-09, nuo 12:00 iki 17:00

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Gedimino g. 43, Kaunas


Skip to content