• Vadovų Lyderystės akademija: Emocinis intelektas

  Modernioms organizacijoms susiduriant su pokyčiais darbo rinkoje, greitos reakcijos ir savalaikis sprendimų priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Covid-19 pandemijos kontekstas, nuolat didėjantis ir vis sunkiau apdorojamas informacijos srautas skatina įmonių vadovus keisti požiūrį. Priimant savalaikius sprendimus ypatingai reikšmingu tampa kompromisų paieška, naujausių žinių taikymas, gebėjimas (per)planuoti įmonės strategiją, iš naujo įvertinti ir atrasti žmonių potencialą. Vadovų atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, empatija bei aiškus vizijos turėjimas tampa sėkmingos lyderystės pamatu.

  Pristatome Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vadovų lyderystės programą, skirtą įmonių vadovams ar vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantiems asmenims, kurie siekia gerinti asmeninio, o kartu ir komandos efektyvumo organizacijos lygmenyje įgūdžius bei suvokia lyderio kompetencijų stiprinimo svarbą.

  Mokymų tikslas – perteikti naujausias žinias pokyčių, žmonių išteklių valdymo, kritinio mąstymo, marketingo ir komunikacijos, teisės, finansų, emocinio intelekto, rinkos ir klientų tyrimų, organizacinės elgsenos srityse.

  Ši programa orientuota į organizacijų problemines situacijas, kurias pasitelkiant naujausius fasilitavimo įrankius bei praktines užduotis dalyviai modeliuos užsiėmimų metu.

  Taikomi inovatyvūs metodai dirbant individualiai, poromis ir grupėse padės lengviau įsisavinti mokymų medžiagą, skatins kūrybiškumą, diskusiją, leis dalintis jau sukaupta patirtimi, bet kartu generuoti naujas idėjas, keisti požiūrį.

  Mokymo programą sudaro 9 moduliai: Pokyčių valdymas, Organizacinė elgsena, Lyderystė bei kritinis mąstymas, Žmonių išteklių valdymas, Emocinis intelektas, Marketingas ir komunikacija, Finansai, Teisė, Rinkos ir klientų tyrimai.

  Kviečiame į mokymus sausio mėn.:

  „Emocinis intelektas“, sausio 18 d., lektorius Vytautas Gaidamavičius
  • Emocijų svarba darbuotojų įsitraukime ir aktyvume;
  • Kaip veikia emocijos pokyčio diegimą ir įgyvendinimą;
  • Emocinio intelekto stiprinimo keliai asmeniškai ir organizacijoje;
  • Kaip mažinti neigiamas emocijas ir didinti malonių emocijų/ išgyvenimų kiekį komandose;
  • Procedai gerinantys emocinį klimatą komandose.

   

  Lektoriaus veiklos patirtis:

  • 15 metų patirtis vedant mokymus ir konsultuojant įmones bei organizacijas santykių ir motyvacijos gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais;
  • 15 metų vadovaujančio darbo patirtis, užimant verslo įmonių vadovo bei įvairių nevyriausybinių organizacijų vadovo pozicijas;
  • 10 metų patirtis dalyvaujant verslo įmonių kūrime ir vystyme. Verslo veiklos sritys: kavinė ir svečių namai, maisto e-prekyba, konsultavimo bei mokymo paslaugos;
  • 12 metų patirtis NVO sektoriuje. Sėkmingiausias projektas – “Verslauk”, skirtas, kurio rezultatas – daugiau nei 70 įmonių, kurias įkūrė jaunimas;
  • 10 metų patirtis mokantis ir praktikuojant Rytų meditacijas bei tobulinantis emocinį bei dvasinį intelektą įvairiais metodais.

  REGISTRACIJA Į RENGINĮ

  Rūmų nariams kaina 40 eur, ne rūmų nariams 100 eur.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą išduoda programos vykdytojas KPPAR.

  Pasikeitus epidiomologinei situacijai renginys vyks per ZOOM platfomą.

   

  DĖMESIO! Renginys vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravusiems prieš renginį bus atsiųsta prisijungimo nuoroda.

  Papildoma informacija el. paštu ausra.misone@chamber.lt arba tel. +370 610 12791.

  Data: 2022-01-18, nuo 09:00 iki 17:00


Skip to content