• Seminaras: Pakuočių kūrimo ir projektavimo principai: medžiagos, metodai, sutaupymai, ekologija

  SEMINARAS

  Pakuočių kūrimo ir projektavimo principai: medžiagos, metodai, sutaupymai, ekologija

  Seminaras vyks balandžio 11 d. viešbučio DANIELA Didžiojoje seminarų salėje

  (A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas)

  Programa

  09:30-10:00 Dalyvių registracija

  10:00-11:30 Pakuočių medžiagų parinkimas, poveikio aplinkai vertinimas. Metodai ir pavyzdžiai. (Doc. dr. V. Varžinskas)

  Būvio ciklo principų taikymas pakuočių kūrime. Pakuočių medžiagų parinkimas pagal aplinkosauginius aspektus. Minimalios/optimalios pakuotės kriterijai ir atitiktis teisiniams reikalavimams. Medžiagų ir energijos ciklai pakuočių gamyboje ir šalinime.

  11:30-11:50 Klausimai – atsakymai

  11:50-12:10 Kavos pertrauka

  12:10-13:40 Ekologiškų pakuočių kūrimo principai ir nauda. “Žalioji” rinkodara.

  (Doc. dr. V. Varžinskas)

  Ekologiškai švaresnių pakuočių kūrimo metodai, priemonės ir jų taikymas Lietuvos pramonės įmonėse. Pakuotės reikšmė kuriant ekologiškus gaminius. Ekoženklinimas – priemonė konkurenciniam pranašumui įgyti. “Žaliosios” rinkodaros strategija ir taktika. Pridėtinė “žaliosios” pakuotės vertė.

  Sužinosite:

  Bus mokoma, kaip įvertinus pramonės įmonėse pakuočių projektavimą skatinančius teisinius, ekonominius bei aplinkos apsaugos veiksnius, sukurti ir įdiegti ekologinio pakuočių projektavimo metodus, leidžiančius integruoti aplinkos apsaugos aspektus pakuotės projektavimo fazėje bei pasiekti maksimalų aplinkos apsaugos efektyvumą ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis.

  Aplinkos apsaugos kriterijų įtraukimas į produktų ir pakuočių projektavimą bei sąmoningas medžiagų ir technologijų pasirinkimas suteikia galimybes mažinti išteklių vartojimą, optimizuoti gamybą ir transportavimą, prailginti produkto tarnavimo laiką, naudoti mažiau pavojingas medžiagas ir užtikrinti saugų produktų, virtusių atliekomis, tvarkymą. Ekologinis pakuočių projektavimas gali būti taikomas kiekviename tradicinio produkto projektavimo proceso etape, tačiau efektyviausia jį taikyti nuo pat projektavimo proceso pradžios. Ekologinis projektavimas gali būti taikomas tiek naujų pakuočių kūrime, tiek modifikuojant esamas produktų pakuotes.

  Ekologinio pakuočių projektavimo priemonių kūrimas ir taikymas – nauja veikla ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Remdamiesi užsienio šalių patirtimi bei tarptautinių standartų ISO 14040-14043 reikalavimais, KTU Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) specialistai rengia būvio ciklo įvertinimo ir ekologinio pakuočių projektavimo metodikas, pritaikytas Lietuvos pramonės įmonėms, organizuoja mokymus ir konsultuoja įmones nustatant ir sprendžiant su produktų pakuotėmis susijusias aplinkos apsaugos problemas.

  13:40-14:00 Klausimai – atsakymai

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. Norintiems dalyvauti seminare prašome užpildyti dalyvio anketą ir ją atsiųsti iki balandžio 9 d. el. paštu:cylikas@chamber.lt

  Dėl papildomos informacijos kreiptis į Andrių Verbylą tel.: (8 ~ 37) 20 12 94.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Pridedama seminaro dalyvio anketa

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant.  Data: 2013-04-11, nuo 10:00 iki 14:00


Skip to content