• Seminaras Marijampolėje „DARBO TEISĖ. DARBO TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI 2014 M. DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI, DARBO LAIKAS IR JO APSKAITA“

  Rugsėjo 30 d. 10 val. kviečiame į seminarą tema:

  DARBO TEISĖ. DARBO TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI 2014 M. DARBO SUTARČIŲ

  SUDARYMO YPATUMAI, DARBO LAIKAS IR JO APSKAITA”.

  SEMINARO TIKSLAI:

  Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką bei darbo užmokestį.

  Mokėti: teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas.

  Suvokti: kaip svarbu darbo sutartyje teisingai įvardinti darbo sąlygas, darbo laiko trukmę, darbo ir poilsio balanso esmę, darbo užmokesčio apskaitos niuansus.

  Seminaro metu analizuojami šie klausimai:

  1. DARBO SUTARTIS:

  • LR Darbo kodeksas. Teisės aktų pakeitimai 2014 m. Darbo sutarčių rūšys. Pagrindinės darbo sutarties sąlygos, jų nustatymo praktiniai aspektai. Darbo sutarties keitimas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo tvarka ir pareiginiai nuostatai. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka.

  2. DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMAS:

  • Darbo laiko sąvoka, struktūra ir teisinis reglamentavimas. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas. Suminė darbo laiko apskaita. Apskaitiniai laikotarpiai. “Termino” sąvoka ir kaip ją taikyti praktikoje. Darbo grafikų sudarymas. Darbo grafiko keitimas. Darbo grafikų pavyzdžiai ir kaip juos taikyti praktikoje. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka.

  3. DARBO UŽMOKESTIS. NUSTATYMO SĄLYGOS IR APSKAITA

  • Pagrindinės ir kintamosios darbo užmokesčio sudėtinės dalys. Darbo apmokėjimas pagal grafiką ir ne pagal grafiką. Darbo apmokėjimas dirbant poilsio ir šventinę dieną. Viršvalandžių ir naktinio darbo apmokėjimas.

  4. ATSAKYMAI Į SEMINARO DALYVIŲ KLAUSIMUS.

  Seminarą veda Raimonda Valutienė – lektorė, turinti didelę personalo vadovės darbo patirtį valstybiniame ir privačiame sektoriuose, vedanti seminarus personalo valdymo, darbo užmokesčio, darbo laiko apskaitos, darbo teisės temomis, psichologinius ir vadybinius seminarus. Bus dalomoji medžiaga ir išduodami pažymėjimai.

  Seminaras vyks Laisvės g. 18, Marijampolė. Trukmė- 4 akademinės val. Kaina rūmų nariams 100,00Lt (28,96EUR), ne rūmų nariams 120,00Lt (34,75EUR). Nurodytą sumą prašome pravesti į a/s LT277300010002339307 Swedbankas iki rugsėjo 26 d. Įmonės kodas 110069985.

  Dalyvių išankstinė registracija būtina telefonu 8 343 55 568 arba el. paštu dana.liukineviciene@chambers.lt

  iki rugsėjo 26 d.

  Maloniai kviečiame dalyvauti!

  Data: 2014-09-30, nuo 10:00 iki 13:00


Skip to content