• Seminaras Marijampolėje: „Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2013 metais: Naujausių reikalavimų praktinis taikymas“.

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ MARIJAMPOLĖS FILIALAS

  Balandžio 9 d. 10 val. kviečiame į seminarą tema: “Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2013 metais: Naujausių reikalavimų praktinis taikymas”.

  Seminaro metu analizuojami šie klausimai:

  1. DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS REIKALAVIMAI 2013 METAIS.

  2. UŽBAIGTŲ BYLŲ TVARKYMAS IR APSKAITA:

  • Popierinių dokumentų užbaigtų bylų, vaizdo ir garso dokumentų bylų, elektroninių dokumentų ir fotodokumentų bylų iš padalinių perdavimas archyviniam saugojimui. Bylų perdavimo saugojimui terminai, perdavimo atsakomybė, perdavimo procedūra.
  • Ilgai ir nuolat saugomų popierinių dokumentų bylų tvarkymas (dokumentų chronologijos keitimas siuvimas / rišimas, lapų numeravimas, baigiamojo įrašo įrašymas, antraštinio lapo užpildymas).
  • Trumpo saugojimo bylų tvarkymas ir apskaita.
  • Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo laikas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita. Atrinktų naikinti dokumentų naikinimo procedūra.
  • Dokumentų naikinimo akto rengimas ir įforminimas.
  • Ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita: Apyrašų sąrašo rengimas, apyrašų rengimas ir įforminimas.
  • Apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar fotodokumentų bylos , kai į bylų apyrašą įrašomos bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai.
  • Užbaigtų bylų sąrašo rengimas (turinys, įforminimas). Vaizdo, fotodokumentų ir garso dokumentų tvarkymas ir apskaita.
  • Elektroninių dokumentų tvarkymas ir apskaita.

  3. ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA:

  • Dokumentų saugojimo saugyklų įrengimo reikalavimai.
  • Patalpų, kuriose yra elektroninių dokumentų saugykla, įrengimo reikalavimai.
  • Dokumentų saugojimo reikalavimai
  • Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimas.

  4. ATSAKYMAI Į SEMINARO DALYVIŲ KLAUSIMUS.

  Seminaro metu analizuojamos konkrečios situacijos, nustatytos įmonėse/įstaigose audito metu, jų sprendimas grindžiamas teisės aktais bei teismų praktika.

  Seminarą ves KTU docentė daktarė, Tarptautinio biznio komunikacijos asociacijos narė, dalykinės komunikacijos ir raštvedybos organizavimo ekspertė, parengusi knygą ” Windows aplinka ir raštvedyba” V. Chreptavičienė. Bus dalomoji medžiaga.

  Seminaras vyks Laisvės g. 18, Marijampolė. Trukmė 6 akademinės val. Pageidaujančius dalyvauti rūmų narius prašome sumokėti 130,00 Lt, (vieno) ne rūmų nariams 150,00 Lt (jeigu dalyvausite abiejuose seminaruose kaina nariams po 110,00 ir ne nariams po 130,000) arba pervesti nurodytą sumą į a/s LT277300010002339307 Swedbankas. Įmonės kodas 110069985

  Dalyvio anketa 13-04-09.doc

  Data: 2013-04-09, nuo 10:00 iki 13:00


Skip to content