• Seminaras „Ką turi žinoti įmonės vadovas apie asmens duomenų apsaugą“ Marijampolėje

  Kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą” – tai skelbia 2007 m. Lisabonos sutartis, galiojanti visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tarp kurių ir Lietuva.

  Teisės į asmens duomenų ir privataus gyvenimo neliečiamumo apsaugą – pamatinės žmogaus teisės – tai modernios teisės, būdingos išsivysčiusioms šalims. Demokratinėje teisinėje visuomenėje svarbi pusiausvyra tarp viešųjų ir privačiųjų interesų, žmogaus teisės gauti ir skleisti informaciją bei teisės į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui.

  Asmens duomenų apsauga – tai teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visuma, skirta apsaugoti asmens duomenims nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų tvarkymo.

  Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

  Pagrindinės temos:

  • Reglamentas: Kas tai? Kam bus taikomas? Kaip pasiruošti?
  • Reglamento reikalavimai bei kokių veiksmų reglamentas pareikalaus iš kiekvienos organizacijos
  • Duomenų apsaugos pareigūnas, jo funkcijos
  • Atskaitomybės principas ir jo reikšmė. Kaip organizacijos turės įrodyti atitiktį BDAR?
  • Sutikimai dėl duomenų tvarkymo: kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais?
  • Informacijos apie duomenų tvarkymą teikimas asmenims: kokią papildomą informaciją reikės pateikti?
  • Sankcijos ir veiksmų planas: ką reikia atlikti, kad būtų užtikrinta atitiktis Reglamentui.

  Jaučiamės gerai, kai klientui pateikiame tik konkrečiai jam pritaikytą informaciją ir paruoštus dokumentų paketus

  Seminaras vyks:

  Data: 2018 m. birželio 11 d. 10 val.

  Vieta: KPPA Rūmų Marijampolės filialo konferencijų salė, Laisvės g.18, Marijampolė.

  Trukmė: 3-3,5val.

  Investicija: KPPA Rūmų Marijampolės filialo nariams nemokamas, kitoms įmonėms 50 Eur. Sumokėti už seminarą galima į ats. sąskaitą banke LT277300010002339307 “Swedbank” AB, Kauno PPAR Marijampolės filialas, įmonės kodas 110069985

  Lektorė Virginija Poškaitienė – duomenų apsaugos pareigūnas–konsultantas, Lietuvos Duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos narys bei tarptautinės kompanijos International Association of Privacy Professionals (JAV) narys, turinti 20 metų praktinę patirtį bankinėje, operacinės rizikos ir duomenų apsaugos srityje.

  VšĮ “Personalo praktikų paslaugos” – patikimas personalo projektų partneris.

  Dėl riboto vietų skaičiaus prašome registruotis iki birželio 7 d.

  Kilus klausimams, kreipkitės: tel. 8 343 555 68, mob. tel. 8 618 15 034
  arba el. paštu: dana.liukineviciene@chambers.lt

  Data: 2018-06-11


Skip to content