• Seminaras: Įmonių veiklos efektyvumo didinimas taikant prevencines aplinkos apsaugos priemones. 2 dalis

  Įmonių veiklos efektyvumo didinimas taikant prevencines aplinkos apsaugos priemones. 2 dalis

  Seminaras vyks kovo 28 d. viešbučio Europa Royale Kaunas, Miško salėje (Miško g. 11, Kaunas)

  Programa

  09:30-10:00 Dalyvių registracija

  10:00-11:30 Racionalus išteklių panaudojimas ir taršos prevencija – švaresnė gamyba

  (Doc. dr. Irina Kliopova)

  Prevencinių aplinkos apsaugos priemonių esmė ir taikymo tikslingumas. Švaresnės gamybos metodika. Švaresnės gamybos diegimas Lietuvoje. Švaresnės gamybos priemonių pavyzdžiai.

  Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp technologinės plėtros, žmonių gerovės bei gamtinės aplinkos tausojimo ir gerinimo, vienas svarbiausių Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių uždavinių – didinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.

  Vienas iš labiausiai ištobulintų metodų, kaip valdyti ar reorganizuoti pramonės sistemą, atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius bei remiantis darnios plėtros principais, kurie apima ekologinę, socialinę ir ekonominę harmoniją, yra švaresnė gamyba (ŠG). Seminaro metu bus mokoma, kaip sisteminiu požiūriu ištirti bei įvertinti švaresnės gamybos ir taršos prevencijos diegimo galimybes įmonėje, bus pateikta metodinė medžiaga ir parengtų bei sėkmingai įdiegtų švaresnės gamybos investicinių projektų pavyzdžiai.

  11:30-11:50 Klausimai – atsakymai

  11:50-12:10 Kavos pertrauka

  12:10-13:40 Verslo socialinė atsakomybė (Doc. dr. V. Varžinskas)

  Įmonių socialinės verslo atsakomybės (ĮSA) sąvoka. Pelnas ar principai? Kada naudinga būti socialiai atsakingam? Moralinė ar teisinė atsakomybė? Įmonių savireguliacijos raiška. ĮSA instrumentai. ĮSA aspektai statybos ir statybinių medžiagų pramonėje.

  Suteikiama nuodugnių žinių apie verslo socialinės atsakomybės principus, jų raidą, šiuolaikinę sampratą, pateikiami pagrindiniai apibrėžimai. Išmokoma identifikuoti pagrindinius verslo socialinius partnerius ir suinteresuotas puses, parengti verslo kaip socialinio partnerio politiką ir veiklos strategiją. Suteikiama nuodugnių žinių apie verslo socialinę atsakomybę reglamentuojančius standartus ir teisės aktus. Išmokoma suprasti ir taikyti socialinės atsakomybės sistemų reikalavimus, suvokti jų ryšį su kitomis vadybos sistemomis. Įgyjamos žinios apie su verslo socialine atsakomybe susijusias darbuotojų saugos ir sveikatos bei kokybės vadybos sritis bei integruotas vadybos sistemas.

  13:40-14:00 Klausimai – atsakymai

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. Norintiems dalyvauti seminare prašome užpildyti dalyvio anketą ir ją atsiųsti iki kovo 25 d. el. paštu: vaida.krisciunaite@chamber.lt

  Dėl papildomos informacijos kreiptis į Andrių Verbylą tel.: (8 ~ 37) 20 12 94.

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Pridedama seminaro dalyvio anketa (2013 03 28 Dalyvio anketa).

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant.

  2013 03 28 Dalyvio anketa.doc

  Data: 2013-03-28, nuo 10:00 iki 14:00


Skip to content