• Seminaras „ES asmens duomenų apsaugos reforma. Ką privalo žinoti Lietuvos verslas?“

  Kam skirtas: Šis seminaras skirtas viešojo ir privataus sektoriaus įmonių ir organizacijų vadovams, rinkodaros ir personalo vadovams, už IT ūkio priežiūrą atsakingiems asmenims ir informacinių sistemų administratoriams, asmenims, priimantiems sprendimus bendrovėse dėl asmens duomenų tvarkymo, bei kitiems specialistams, kurie atsakingi už klientų ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymą. Seminaras aktualus visoms Lietuvos įmonėms ir įstaigoms, ypač prekybos tinklams, elektroninėms parduotuvėms, internetinių paslaugų teikėjams, paslaugų centrams, draudimo bendrovėms, švietimo ir mokymo įstaigoms, marketingo bendrovėms ir kt.

  2018 metų gegužės mėn. 25d. įsigalioja Bendrasis ES reglamentas (ES) 2016/679. Visi LR fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys ar tvarkantys bet kokius asmens duomenis, privalės vadovautis reglamentu (ES) 2016/679 bei užtikrinti asmens duomenų apsaugą įdiegiant įmonės teisines, organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, atskleidimo, vagystės ir pan. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas tiesiogiai taikomas visiems asmens duomenų tvarkytojams ir valdytojams, nepriklausomai nuo jų dydžio, tvarkomų asmens duomenų kiekio ar pobūdžio, taip pat nepriklausomai nuo to, ar jis yra fizinis, ar juridinis asmuo. Priklausomai nuo Reglamento pažeidimo pobūdžio, bauda gali siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba nuo 10 000 000 iki 20 000 000 EUR.

  Programa:

  • Asmens duomenų tvarkymo tikslai

  • Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai

  • Pagrindiniai reglamento reikalavimai ir duomenų subjektų teisės

  • Pasiruošimo darbai prieš reglamento įsigaliojimą

  • Pokyčiai asmens duomenų apsaugoje įgyvendinus reglamentą

  Lektorius: Darius Jaloveckas

  turintis 8 metų praktinio darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje. Atstovauja MB “Novus Nexus”, kuri vykdo asmens duomenų apsaugoje veiklą.

  Vieta: Vytauto pr. 29, Kaunas (naujose Kauno PPA rūmų patalpose)

  Kaina: Kauno PPA rūmų nariams – nemokamai, kitiems klausytojams – 40 Eur + PVM.

  Raštu įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 2 d. iki seminaro – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai. Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus pinigai negrąžinami.

  Platesnė informacija el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  tel. (8 37) 20 34 83.

  Data: 2018-02-01, nuo 13:00 iki 17:00


Skip to content