• Seminaras: „Efektyvus biuro administravimas“

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

  IR

  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA

  2013 M. KOVO 27 D.

  KVIEČIA DALYVAUTI KOMPLEKSINIAME PROFESINIAME SEMINARE

  EFEKTYVUS BIURO ADMINISTRAVIMAS: ORGANIZACIJOS DOKUMENTŲ VALDYMAS BEI ADMINISTRATORĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  SEMINARAS SKIRTAS

  Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams, biuro administratoriams, personalo skyrių darbuotojams, vadovams ir visiems atsakingiems už dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, tvarkant įmonės/įstaigos veiklos bei personalo dokumentaciją. Siekiantiems pagilinti žinias ir įgūdžius organizuojant savo darbą, norint profesionaliai organizuoti santykius su vadovu, kitais įmonės darbuotojais bei klientais.

  SEMINARO TIKSLAI

  Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, dokumento sąvoką ir dokumentų rūšis; veiklos dokumentų sudarymo ir įforminimo bendrąsias taisykles; dokumentų valdymo tarnybų funkcijas ir darbo specifiką. Žinoti gero tono taisykles. Mokėti: dirbti su įeinančia ir išeinančia korespondencija; rengti ir įforminti dažniausiai rengiamus įmonės veiklos ir personalo dokumentus; perduoti dokumentus archyviniam saugojimui. Tinkamai bendrauti, sukurti teigiamą įvaizdį, parodyti deramą pagarbą organizacijos svečiams. Suvokti: dokumentų užduočių vykdymo ir kontrolės būtinumo esmę; įstaigos dokumentų valdymo sistemos vertę; įstaigos archyvo paskirtį; informacijos apie efektyvaus darbo organizavimo naudą, profesionalaus klientų aptarnavimo svarbą, sudėtingų situacijų valdymo bei vidinės komunikacijos biure, esmę.

  ORGANIZACIJOS DOKUMENTŲ VALDYMAS

  Įmonės/įstaigos veiklos dokumentų rengimas ir įforminimas

  Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą. Naujovės bei aktualijos. Dokumentų valdymo organizavimas įmonėse/ įstaigose; Vadovo atsakomybė už įstaigos, įmonės dokumentų valdymą. Bendrieji dokumentų rengimo reikalavimai (rekvizitų dėstymas bei jų ypatumai).

  Įmonės/įstaigos veiklos dokumentai, jų rengimo ir įforminimo ypatumai

  Dokumentų rūšys. Rengimo reikalavimai teisės aktams (įsakymai, nutarimai, sprendimai, potvarkiai ir kt.) jų struktūra ir turinys. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų (nuostatų, įstatų, taisyklių ir kt.) rengimas. Reikalavimai įstaigos/ įmonės rengiamiems dokumentams (protokolams, tarnybiniams pranešimams, pažymėjimams, įgaliojimams ir kt.). Siunčiamų dokumentų (aktų, raštų, pažymų, rekomendacijų ir kt.) rengimo ypatumai. Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai. Rašytinio bendravimo etiketas.

  Įmonės dokumentų tvarkymas

  Dokumentacijos planai, jų rengimas ir įforminimas. Dokumentų apyvarta, dokumentų registravimas, priėmimas ir išsiuntimas. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Bylų formavimas, atrinkimas saugojimui ir naikinimui.

  Personalo dokumentų rengimas, įforminimas, tvarkymas ir saugojimas

  Personalo dokumentų, reikalingų įdarbinant darbuotoją, rūšys ir paskirtis. Personalo dokumentų (darbo tvarkos taisyklių, pareigybės nuostatų, darbo pažymėjimo, asmens kortelės įforminimas. Personalo dokumentų (atostogų, komandiruočių įsakymų, tarnybinio pranešimo, pranešimų dėl drausminės nuobaudos skyrimo, dėl atleidimo iš darbo, akto dėl atsisakymo pasirašyti įsakymą ir kt.) rengimas ir įforminimas. Asmeninių dokumentų (motyvacinio laiško, prašymo, gyvenimo aprašymo (CV)), rengimas ir įforminimas. Asmens bylų formavimas, saugojimas, paruošimas archyviniam saugojimui.

  ADMINISTRATORĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  Organizacija ir jos individualumas

  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir vaidmuo. Profesinės kompetencijos: žinios, gebėjimai, asmeninės savybės, jų ryšys. Darbo planavimas ir organizavimas. Laiko planavimas.

  Dalykinio bendravimo dėsningumai

  Nusiteikimas pašnekovo atžvilgiu. Pasisveikinimas ir prisistatymas – pirmo įspūdžio fenomenas. Bendravimas telefonu.

  Dalykinis protokolas ir etiketas

  Mandagumas ir pagarba bendravime. Neverbalika bendravime. Darbuotojų tarpusavio santykiai. Bendrieji kalbos reikalavimai. Apranga. Dovanos. Renginių organizavimas. Rašytinių dokumentų etiketas: vizitinės ir stalo kortelės, neoficialioji korespondencija.

  MOKYMO METODAI

  Mokymas organizuojamas derinant teorines žinias su pratybomis. Dalyviai įtraukiami į savarankišką kūrybinę veiklą, skiriant įvairias užduotis ir testus.

  Seminaro lektorė: Nina Šukelienė –Verslo administravimo magistrė, dokumentų valdymo, etiketo ir protokolo specialistė, turinti virš 20 m. auditorinio darbo patirtį aukštosiose mokyklose (VGTU, VVTA) dėstydama dokumentų valdymo, dalykinės komunikacijos, įstaigų veiklos projektavimo, įstaigų darbo organizavimo, įstaigų administravimo pagrindų, protokolo ir etiketo disciplinas. Virš 15 metų, veda uždarus bei atvirus mokymo seminarus dokumentų, personalo dokumentų valdymo, etiketo ir protokolo, administratorių darbo organizavimo temomis, dalyvauja ES projektuose keliant organizacijų darbuotojų kvalifikaciją. Įvairių straipsnių tarnybinio etiketo ir protokolo bei dokumentų valdymo klausimais specializuotoje spaudoje, e. knygos “Organizacijų dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos” (2010 m., 2011 m., 2012 m. leidykla Eugrimas), autorė, teisės aktų rinkinio “Dokumentų valdymas: rengimas, tvarkymas ir apskaita/ Teisės aktai – aktuali redakcija nuo 2012 m. rugpjūčio 1 dienos sudarytoja. Keletą metų dirbo profesinio žurnalo “Biuro administravimas” vyriausiąja redaktore. Administracijos darbuotojų asociacijos narė.

  Seminaro kaina: 160 Lt, kaina su pietumis 180 Lt, dalyvaujant daugiau nei vienam tos pačios įstaigos darbuotojui taikomos nuolaidos.

  Seminaras vyks: 9:00-16:00 viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje (Laisvės alėja 79, Kaunas);

  Išankstinė registracija: Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti tel. 8 37 203483, el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  .

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą (prisegame).

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 03.27.doc

  Data: 2013-03-27, nuo 09:00 iki 16:00


Skip to content