• Seminaras: Darbo laiko ir darbo užmokesčio sąlygų Nustatymas ir apskaita

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

  IR

  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA

  2013 M. BALANDŽIO 12 D.

  KVIEČIA DALYVAUTI SEMINARE

  “DARBO LAIKO IR DARBO UŽMOKESČIO SĄLYGŲ NUSTATYMAS IR APSKAITA”

  SEMINARAS SKIRTAS

  Valstybės ir savivaldybių institucijų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų , privataus kapitalo įmonių finansininkams, buhalteriams, apskaitininkams, personalo skyrių darbuotojams, administratoriams, vadovams ir visiems atsakingiems už darbo saugą įmonėse. Seminaro metu siekiama pagilinti žinias ir įgūdžius sudarant darbo sutartis, darbo grafikus, pildantiems darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir apskaitant darbo užmokestį, atostoginius, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, išeitines išmokas, ligos pašalpą, dienpinigius, pajamas natūra ir kitas išmokas, susijusias su darbo užmokesčiu.

  SEMINARO TIKSLAI

  Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką, darbo užmokestį bei vidutinį darbo užmokestį.

  Mokėti: teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas, atskaityti su darbo santykiais susijusius mokesčius.

  Suvokti: kaip svarbu darbo sutartyje teisingai įvardinti darbo apmokėjimo sąlygas, darbo laiko trukmę, darbo ir poilsio balanso esmę, darbo užmokesčio apskaitos niuansus.

  DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMAS.

  Darbo laiko sąvoka, struktūra ir teisinis reglamentavimas.

  Norminiai aktai, reglamentuojantys darbo laiko trukmę. Kas įeina ir kas neįeina į darbo laiką. Maksimali darbo laiko trukmė. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas. Suminė darbo laiko apskaita. “Termino” sąvoka ir kaip ją taikyti praktikoje. Apskaitiniai laikotarpiai.

  Darbo grafikai.

  Darbo grafikų sudarymas. Apribojimai sudarant darbo grafiką. Darbo grafikų suderinimas, paskelbimas ir darbuotojų supažindinimas. Darbo grafiko keitimas. Darbo grafikų pavyzdžiai ir kaip juos taikyti praktikoje. Teismų praktika.

  Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.

  Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka. Kaip žymėti darbuotojo darbą ir neatvykimus darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Darbuotojo darbo ir poilsio balansas. Kaip darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymėti komandiruotes, medicininių apžiūrų laiką, specialiąsias ir papildomas pertraukėles ir kt.

  DARBO UŽMOKESTIS. NUSTATYMO SĄLYGOS IR APSKAITA

  Darbo užmokesčio apskaičiavimas.
  Norminiai dokumentai, reglamentuojantys darbo užmokesčio apskaitą. Pagrindinės ir kintamosios darbo užmokesčio sudėtinės dalys. Darbo užmokesčio priskaitymai ir sudėtis. Atostoginių, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių išmokų, ligos pašalpų ir kitų priskaitymų, naudojant vidutinį darbo užmokestį, apskaičiavimas. Darbo apmokėjimas pagal grafiką ir ne pagal grafiką. Darbo apmokėjimas dirbant poilsio ir šventinę dieną. Viršvalandžių ir naktinio darbo apmokėjimas. Prastovos. Komandiruotės ir su jomis susiję išmokos. Teismų praktika.

  Mokami mokesčiai nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais.
  Norminiai dokumentai, reglamentuojantys mokestinę darbo užmokesčio bazę. Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo metodika, papildomas neapmokestinamas pajamų dydis. Sodros mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Išskaitos pagal vykdomuosius raštus. Ataskaitų pateikimo ir mokesčių sumokėjimo terminai.

  Praktinė užduotis.

  MOKYMO METODAI

  Mokymas organizuojamas derinant teorines žinias su praktika. Dalyviai aktyviai dalyvauja diskusijose, atlieka praktines užduotis, dalinasi gerąja savo darbine patirtimi.

  Seminaro lektorė: penkiolikos metų personalo vadovės darbo patirtį VĮ Registrų centro Kauno filiale, turinti Raimonda Valutienė. Darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo užmokesčio apskaitos specialistė. Jau penkerius metus dirba lektore- konsultante, veda seminarus darbo teisės, darbo užmokesčio skaičiavimo, verslo kūrimo, asmenybės ugdymo, projektų valdymo, įsidarbinimo, pardavimų, personalo valdymo, dokumentų valdymo, vadovavimo temomis. Lektorė taip pat teikia individualias verslo kūrimo, darbo teisės, konsultacijas.

  Seminaro kaina: 177 Lt, kaina su pietumis 197 Lt, dalyvaujant daugiau nei vienam tos pačios įstaigos darbuotojui taikomos nuolaidos.

  Seminaras vyks: Balandžio 12 d. Kaune, viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje (Laisvės alėja 79, Kaunas) Seminaro pradžia – 09:00, pabaiga – 16:00.

  Išankstinė registracija: Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  .

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą (prisegame).

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 04.12.doc

  Data: 2013-04-12, nuo 09:00 iki 16:00


Skip to content