• RŪMŲ BENDRUOMENĖS KLUBAS Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai spalio 26 d., trečiadienį, 15 val. kviečia į Rūmų bendruomenės klubą!

  Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto ištakos siejamos su Kauno meno mokykla (KMM), veikusia 1922 – 1940 m., kurią įsteigė dailininkas, dailėtyrininkas Justinas Vienožinskis. Tarpukario laikotarpiu tai buvo vienintelė dailės mokykla visoje Lietuvoje.

  KMM dėstė tokios Lietuvai nusipelniusios asmenybės kaip: Adomas Galdikas, Petras Kalpokas, Kajetonas Sklėrius, Stasys Ušinskas, Adomas Varnas, Juozas Zikaras, Antanas Žmuidzinavičius ir kt.; joje mokėsi žymūs šalies menininkai: Robertas Antinis, Vincas Grybas, Marcė Katiliūtė, Viktoras Palys, Antanas Samuolis, Viktoras Vizgirda ir kt.

  Šiais metais 100–metį žyminčios KMM tradicijas puoselėja ir meno mokyklos misiją – ugdyti jaunuosius menininkus – tęsia Menų akademija, kurioje dėstomos Dizaino, Mados dizaino, Įvaizdžio dizaino, Fotografijos, Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno, Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos, kuriose, atlikdami kūrybinius projektus – individualiai ir komandoje – studentai įgyja meno ir mokslo žinių, lavina konceptualų mąstymą, estetinį suvokimą.

  Kalbines kompetencijas, kurios yra būtina gyvenimo ir veiklos šiuolaikinėje visuomenėje sąlyga, studentai ugdo Kalbų centre, Pedagogikos katedroje realizuojama Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa, Menų ir ugdymo fakultete rengiamos vizualaus meno parodos, organizuojamos edukuojančios kultūrinės veiklos.

  PROGRAMA:

  1. Naujų Kauno PPA rūmų narių pasveikinimas bei jų prisistatymas rūmų bendruomenei.
  2. Ekskursija po fakulteto patalpas.
  3. Bendravimas neformalioje aplinkoje.

  Norintiems dalyvauti, būtina išankstinė registracija.

  Kilus klausimams galite kreiptis kontaktais: Laima Bytautienė el. p.: laima.bytautiene@chamber.lt, tel. nr. : +370 680 27800

  Susitikimas vyks Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas). P.S. Privažiavimas ir parkavimas iš Žaliosios gatvės pusės.

  Jeigu jaučiate peršalimo simptomus, labai prašome renginyje dėvėti apsaugines veido kaukes ar respiratorius. Saugokime vieni kitus! Dėkojame už Jūsų supratingumą

   

  Loading Map....

  Data: 2022-10-26, nuo 15:00 iki 17:00

  Vieta: Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas, A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas

  Registracijos laikas pasibaigė


Skip to content