• Projekto „CREATE4COMPETE – kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ pristatymas

  Kviečiame į projekto “CREATE4COMPETE – KŪRYBIŠKUMAS SVV KOMPETENCIJOMS IR KONKURENCINGUMUI DIDINTI”

  pristatymą

  Spalio 30 d. 10:00 – 14:00 val. Marijampolėje (viešbutis “Europa Royale”, konferencijų salė “RIGA”, 2 a., J. Basanavičiaus a. 8)

  Spalio 31 d. 13:00 – 17:00 val. Kaune (viešbutis “BEST WESTERN Santaka”, konferencijų salė “NEMUNAS”, J. Gruodžio g. 21)

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas kartu su partneriais: Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva), Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais (Rusija) ir fondu “Victoria” (Rusija) pradeda įgyvendinti projektą “Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti” pagal 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

  Tai yra vienas pirmųjų projektų, nukreipsiančių žmonių pastangas į smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) plėtrą Programos teritorijoje.

  Pagrindinė projekto idėja yra skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencingumą ir SVV paramos struktūrų bendradarbiavimą per sieną Marijampolės, Kauno regionuose (Lietuva) ir Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija).

  Specifiniai projekto tikslai apima verslo paramos organizacijų stiprinimą, konkurencingumo ir verslo didinimą, bendradarbiavimo tarp SVĮ skatinimą projekto teritorijoje.

  Siekiant šių tikslų, įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

  • Verslo paramos organizacijų gebėjimų ir kūrybiškumo lygio kėlimo priemonių įgyvendinimas, apimant mokymus ir ugdomojo vadovavimo užsiėmimus.
  • Projekte dalyvaujančių organizacijų materialinės bazės gerinimas, siekiant teikti geresnes tarpininkavimo pagalbos paslaugas SVV.
  • Smulkių ir vidutinių įmonių verslumo ir konkurencingumo gebėjimų stiprinimas projekto teritorijoje, Lietuvoje ir Rusijoje.
  • Smulkių ir vidutinių įmonių, kurios norėtų pradėti plėtoti verslą abipus sienos, inovatoriškumo ir kūrybiškumo gebėjimų stiprinimas.
  • Projekte dalyvaujančių organizacijų, SVĮ ir ugdančiųjų vadovų tinklo, naudojant naują teminę interneto svetainę, sukūrimas ir išbandymas.
  • Bendradarbiavimo tarp verslo atstovų stiprinimas, kad būtų plėtojamos bendro verslo abipus sienos idėjos.

  Renginio tikslas:

  • pristatyti pagrindinę projekto idėją bei specifinius projekto tikslus;

  • suteikti išsamią informaciją apie tai, kaip įmonės galės įsijungti į projekto veiklas, dalyvaudamos projekto metu vyksiančiuose mokymuose. Mokymų metu įmonių atstovai įgis specifinių žinių ir gebėjimų, padėsiančių priimti efektyvesnius verslo valdymo ir plėtros sprendimus tarptautiniu mastu, išmoks kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, padidins pasirengimą priimti, formuoti ir įgyvendinti naujas idėjas bei inovacijas ir tokiu būdu paspartins pažangių pasiekimų komercializavimą, sustiprins novatoriškumo ir kūrybiškumo gebėjimus.

  Laukiame motyvuotų, ieškančių, suinteresuotų tobulėti ir dalintis patirtimi dalyvių!

  Registracija į renginį Marijampolėje iki spalio 26 d. el.paštu dana.liukineviciene@chambers.lt
  arba tel.: (8 ~ 343) 55 568.

  Registracija į renginį Kaune iki spalio 26 d. el.paštu gaila.tomkeviciute@krda.lt
  arba tel.: (8 ~ 37) 40 88 08.

  Programa Marijampolėje:

  09:30 – 10:00 Registracija

  10:00 -10:30 Projekto “Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti” pristatymas

  Rita Baidokaitė, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, projekto koordinatorė

  10:30 – 11:00 Koučingo mokymo principai vystant pasienio teritorijos verslą

  Dr. Modestas Gelbūda, “Baltijos lyderystės ugdymo instituto” (BILD) direktorius

  11:00 -11:30 Kavos pertrauka

  11:30 – 12:00 Koučingo taikymas prekybos bendrovėje: pasiekti rezultatai ir pamokos

  Eglė Daunienė

  12:00 -12:30 Mokymasis kaip inovacija siekiant konkurencingumo

  Justas Kučinskas, UAB “ARVI” ir ko verslo plėtros koordinatorius

  12:30 -13:00 Apibendrinimas ir diskusijos

  Neformalus bendravimas

  Programa Kaune:

  12:30 – 13:00 Registracija

  13:00 -13:30 Projekto “Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti” pristatymas

  Rita Baidokaitė, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, projekto koordinatorė

  13:30 – 14:00 Koučingo mokymo principai vystant pasienio teritorijos verslą

  Dr. Modestas Gelbūda, “Baltijos lyderystės ugdymo instituto” (BILD) direktorius

  14:00 -14:30 Kavos pertrauka

  14:30 – 15:00 Koučingo taikymas prekybos bendrovėje: pasiekti rezultatai ir pamokos

  Eglė Daunienė

  15:00 -15:30 Mokymasis kaip inovacija siekiant konkurencingumo

  Justas Kučinskas, UAB “ARVI” ir ko verslo plėtros koordinatorius

  15:30 -17:00 Apibendrinimas ir diskusijos

  Neformalus bendravimas

  Data: 2012-10-26, nuo 10:00 iki 17:00


Skip to content