• Praktinis seminaras: viešųjų pirkimų organizavimas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2012–05–29 d., 9.30 val. kviečia į praktinį seminarą:

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

  Seminaro tikslas – mokymų dalyviams pateikti susistemintą informaciją apie viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą: išdėstyti pagrindines viešųjų pirkimų nuostatas, supažindinti su viešųjų pirkimų konkursų būdais ir jų specifika, viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo procesu ir procedūromis.

  Seminaro metu bus pateikiama bei analizuojama daug praktinių pavyzdžių dėl viešųjų pirkimų konkurso būdo parinkimo, kvalifikacinių reikalavimų dalyviams nustatymo, techninės specifikacijos rengimo, gautų pasiūlymų vertinimo, aptariamos dažniausios pirkimų klaidos.

  Tikslinė auditorija – perkančiųjų organizacijų (mokyklų, vaikų darželių, profesinio rengimo centrų, daugiafunkcių ir socialinių centrų, ligoninių, pirminės sveikatos priežiūros centrų, slaugos ir senelių namų, muziejų, jaunimo centrų, ugdymo ir turizmo centrų, kaimo bendruomenių ir pan.) darbuotojai, verslo įmonių ir kitų organizacijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų konkursuose, darbuotojai.

  Seminaro programa:

  1. Bendrosios viešųjų pirkimų nuostatos.

  2. Pirkimų planavimas ir pasirengimas pirkimų organizavimui:

  2.1. pirkimus atliekantys asmenys;

  2.2. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų taisyklės;

  2.3. pirkimų plano sudarymas ir skelbimas;

  3. Viešųjų pirkimų konkursų būdai, jų specifika:

  3.1. apklausa;

  3.2. supaprastintas atviras konkursas;

  3.3. supaprastintas ribotas konkursas;

  3.4. supaprastintos skelbiamos derybos;

  3.5. supaprastintas konkurencinis dialogas;

  3.6. supaprastintas atviras projekto konkursas;

  3.7. supaprastintas ribotas projekto konkursas;

  3.8. supaprastintas konkurencinis dialogas;

  3.9. kiti konkursų būdai pagal viešųjų pirkimų įstatymą;

  3.10. dinaminė pirkimų sistema.

  4. Viešųjų pirkimų organizavimas:

  4.1. Pirkimo dokumentų rengimas, reikalavimų tiekėjams ir pasiūlymams nustatymas:

  4.1.1. Ekonominio naudingumo ir mažiausios kainos principas;

  4.1.2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai;

  4.1.3. Techninė specifikacija;

  4.1.4. Terminai;

  4.2. Pirkimų skelbimas;

  4.3. Pirkimų dokumentų paaiškinimas;

  4.4. Gautų pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas.

  4.5. Pirkimo sutarties sudarymas.

  5. Centralizuoti pirkimai.

  6. Pirkimai iš socialinių įmonių.

  7. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema ir pirkimų joje skelbimas bei vykdymas

  8. Dažniausios pirkimų klaidos.

  Lektorius – Gintaras Bleizgys, UAB “SIKC” (Struktūrinių investicijų konsultavimo centras) projektų įgyvendinimo grupės vadovas, turintis 10 metų konsultavimo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais.

  Seminaras vyks Kauno PPA rūmų salėje, K.Donelaičio g. 8, Kaune.

  Seminaro metu dalyviams bus išduoti pažymejimai ir dalomoji medžiaga.

  Seminaro trukmė: 9.30 – 14.30

  Kavos pertrauka: 11.30 – 11.45

  Dalyvio mokestis:

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 180Lt.

  kitiems klausytojams – 240Lt.

  Užsiregistravusiems iki gegužės 11 dienos – 20% nuolaida!

  Išankstinė registracija. Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti tel. (837) 203483, el. paštu: ingrida.braziuniene@chamber.lt

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmones kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 05.29.doc

  Data: 2012-05-29, nuo 09:30 iki 14:30


Skip to content