• Personalo veiklos administravimas: personalo dokumentų valdymas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir

  Administracijos darbuotojų asociacija

  2014 m. vasario 7 d.

  kviečia į seminarą

  “Personalo veiklos administravimas: personalo dokumentų valdymas”

  Įmonės personalo dokumentų rengimas, tvarkymas bei apskaita – svarbus ir atsakingas darbas, įpareigojantis realizuoti darbuotojo ir darbdavio santykių kokybės gerinimą, kurti bei vertinti darbuotojų skatinimo sistemas, užtikrinti darbuotojų patikimumą, efektyviai spręsti ginčus susijusius su darbo santykiais. Šią veiklos sritį reglamentuoja nemažai specialių norminių teisės aktų: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai, Vyriausiojo archyvaro tarnybos įsakymai ir kt.
  Seminaro metu klausytojai susipažins su praktiniu darbo teisę reglamentuojančių norminių aktų taikymu, suteikiančių galimybę profesionaliai rengti personalo veiklą administruojančius dokumentus. Tai padidins personalo administravimo efektyvumą Jūsų įstaigoje ir padės efektyviai spręsti ginčus kylančius dėl darbo santykių.

  SEMINARAS SKIRTAS
  Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir privačių įmonių darbuotojams: administratoriams, personalo skyrių darbuotojams, vadovams ir visiems specialistams, atsakingiems už personalo dokumentacijos rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei darbo santykių sudarymą ir nutraukimą.

  SEMINARO TIKSLAI

  Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius ir personalo dokumentų valdymą, dokumento sąvoką ir dokumentų rūšis; personalo dokumentų sudarymo ir įforminimo bendrąsias taisykles, jų klasifikavimą, aktualias darbo teisės aktų nuostatas ir jų taikymo praktiniame darbe taisykles.

  Mokėti: rengti ir įforminti įmonės/įstaigos veiklos ir personalo dokumentus; perduoti dokumentus archyviniam saugojimui, teisingai taikyti darbo teisės nuostatas priimant darbuotojus, juos atleidžiant iš darbo ir bendradarbiaujant vykdant darbo sutartis.

  Suvokti: personalo dokumentų svarbą organizacijos valdyme, dokumentų užduočių vykdymo ir kontrolės būtinumo esmę ir konfidencialumo svarbą, įvairius galimus teisinius problemų sprendimo būdus valdant darbuotojus.

  SEMINARO TURINYS

  Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą.

  Personalo bylų formavimas:

  • Personalo dokumentacijos plano sudarymas;

  • Bendrieji bylų reikalavimai;

  • Asmens bylų formavimas.

  Personalo dokumentų rengimo reikalavimai:

  • Tvirtinami teisės aktai (darbo tvarkos taisyklės, reglamentai, padalinių nuostatai, pareiginiai nuostatai, tvarkos, instrukcijos ir kt.);

  • Teisės aktai (įsakymai);

  • Darbuotojų rengiami dokumentai (prašymai, pasiaiškinimai, tarnybiniai pranešimai ir kt.);

  • Asmeniniai dokumentai (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, rekomendacija ir kt.).

  Personalo dokumentų apyvarta:

  • Personalo dokumentų vidinis derinimas (derinimo tvarka, vizų įforminimas);

  • Personalo dokumentų pasirašymas;

  • Personalo dokumentų vykdymas (rezoliucijų įforminimas, vykdymo kontrolė);

  • Personalo dokumentų registravimas (registrų formos);

  • Supažindinimas su personalo dokumentais (supažindinimo žymos, sutikimo įforminimas ir kt.).

  MOKYMO METODAI
  Mokymas organizuojamas derinant teorines žinias su pratybomis. Dalyviai įtraukiami į savarankišką kūrybinę veiklą, skiriant įvairias užduotis ir testus.

  Lektorė – Humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų (teisės) magistrė Rasa Grigonienė. Ji 10 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

  Mokymai vyks viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje (Laisvės al. 79, Kaunas)

  Trukmė: 9:00 – 12:30

  Kaina: 193 Lt. Kaina su pietumis 213 Lt. Kauno PPA rūmų nariams taikoma 10 proc. nuolaida.

  Išankstinė registracija: prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą ir atsiųsti el. paštu: andreja.starkute@chamber.lt , tel. (8 37) 20 34 83.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Dalyvio anketa 02.07.doc

  Data: 2014-02-07, nuo 09:00 iki 12:30


Skip to content