• Personalo vadovų klubas

  Mieli Kauno Personalo Vadovų Klubo nariai!

   

  Kviečiame Jus į klubo susitikimą, kuris vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, K. Donelaičio g. 8, Kaune

  2013 m. gruodžio 18 d., 16:00 val.

   

  Susitikimo tema:

  “Organizacijos vidinė komunikacija formalios ir neformalios aspektu”

  Kiekviena organizacija, kokio dydžio ji bebūtų, stengiasi suburti ir vienyti savitus ir unikalius individus. Žmonių išteklių valdyme vidinė organizacijos komunikacija padeda laiku ir kokybiškai keistis informacija, saugoti informacijos turinį ne tik nuo iškraipymo, bet ir nuo konkurentų.

  Organizacijos vidinės komunikacijos pagrindinis tikslas – kurti tarpusavio bendradarbiavimo santykius tarp organizacijos vadovybės ir darbuotojų, siekiant supratimo, bendradarbiavimo ir paramos, įgyvendinant organizacijos verslo strategijas, efektyvinant veiklą, bei gerinant verslo rezultatus.

  Efektyvios organizacijos vidinės komunikacijos procesai padeda darbuotojams suprasti verslo ypatumus kuriant pridėtinę vertę, pateikia finansinę informaciją ir tikslus, demonstruoja vadovų lyderystę kintančios situacijos metu, suartina darbuotojų veiksmus su vartotojų poreikiais, supažindina darbuotojus su organizacijos kultūra ir vertybėmis, palengvina naujų darbuotojų integraciją.

  Formalios ir neformalios komunikacijos santykis, susiformavęs organizacijos viduje, yra grindžiamas jos narių socialiniais santykiais. Tiek formalus, tiek neformalus komunikavimas formuoja, skatina ir kontroliuoja organizacijos narių veiklą, o grįžtamuoju ryšiu paremti ir efektyviai subalansuoti procesai gali ženkliai pagerinti visos organizacijos veiklą. Kiekvienoje organizacijoje veiksmingai veikianti formalioji komunikacija sudaro tinkamą terpę ir prielaidas veiksmingai veikti ir neformaliai komunikacijai bei naudotis jos teikiama nauda.

  TEMĄ PRISTATYS: AUŠRA KERZIENĖ, UAB SDG.

   

  DĖMESIO! Prašome visus, ketinančius dalyvauti susitikime, registruotis el. paštu ingrida.braziuniene@chamber.lt

   

  Pagarbiai,

  KPVK iniciatyvinė grupė

  Data: 2013-12-18, nuo 16:00 iki 19:00


Skip to content