• Personalo dokumentų valdymas bei aktualūs Darbo kodekso pasikeitimai

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir

  Administracijos darbuotojų asociacija

  2015 m. vasario 13 d.

  kviečia į seminarą

  “Personalo dokumentų valdymas bei aktualūs

  Darbo kodekso pasikeitimai”

  Įmonės personalo dokumentų rengimas, tvarkymas bei apskaita – svarbus ir atsakingas darbas, įpareigojantis realizuoti darbuotojo ir darbdavio santykių kokybės gerinimą, kurti bei vertinti darbuotojų skatinimo sistemas, užtikrinti darbuotojų patikimumą, efektyviai spręsti ginčus susijusius su darbo santykiais. Šią veiklos sritį reglamentuoja labai daug specialių norminių teisės aktų. Pastaraisiais metais keitėsi nemažai teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą – Dokumentų rengimo taisyklės; Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės; Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė; Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės ir kt.

  2013 m. vasarą keitėsi ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Elektroninio parašo įstatymas, reglamentuojantys antspaudų naudojimo tvarką organizacijų dokumentuose.

  Seminare aptarsime antspaudų atsisakymą dokumentų valdyme, dokumentų apskaitos procedūrų supaprastinimą; skaitmeninių kopijų ir elektroninių dokumentų patogesnį valdymą, registravimo naujoves bei aktualius dokumentų tvarkymo reikalavimus it kt.

  Seminaro metu klausytojai susipažins su praktiniu darbo teisę reglamentuojančių norminių aktų taikymu, suteikiančių galimybę profesionaliai rengti personalo veiklą administruojančius dokumentus. Tai padidins personalo administravimo efektyvumą Jūsų įstaigoje ir padės efektyviai spręsti kylančiu dėl darbo santykiu ginčus.

  SEMINARAS SKIRTAS

  Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams: administratoriams, personalo skyrių darbuotojams, vadovams ir visiems atsakingiems už personalo dokumentacijos rengimą, tvarkymą ir apskaitą, siekiantiems pagilinti savo žinias ir kvalifikacinius įgūdžius.

  SEMINARO TIKSLAI

  Žinoti:Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius ir personalo dokumentų valdymą, dokumento sąvoką ir dokumentų rūšis; personalo dokumentų sudarymo ir įforminimo bendrąsias taisykles, jų klasifikavimą, aktualias darbo teisės aktų nuostatas ir jų taikymo praktiniame darbe taisykles.

  Mokėti:rengti ir įforminti įmonės/įstaigos veiklos ir personalo dokumentus; perduoti dokumentus archyviniam saugojimui, teisingai taikyti darbo teisės nuostatas priimant darbuotojus, juos atleidžiant iš darbo ir bendradarbiaujant vykdant darbo sutartis.

  Suvokti:personalo dokumentų svarbą organizacijos valdyme, dokumentų užduočių vykdymo ir kontrolės būtinumo esmę ir konfidencialumo svarbą.

  SEMINARO PROGRAMA:

  I. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą bei jų aktualūs pakeitimai

  II. Priėmimo į darbą dokumentavimas

  Darbuotojų prašymai, gyvenimo aprašymas (CV), darbo sutartys, pareigybės aprašymas, darbo pažymėjimas, asmens kortelė ir kt. dokumentai,

  III. Darbo santykių eigoje rengiami dokumentai

  Pažymos dėl užimamų pareigų, darbo užmokesčio, dėl darbo pagrindinėje darbovietėje, charakteristikos, įsakymai ir kt.

  IV. Atostogų dokumentavimas

  Darbuotojų prašymai dėl atostogų; įsakymai atostogų klausimais, atostogų grafikai.

  V. Komandiruočių dokumentavimas

  Įsakymai komandiruočių klausimais, komandiruočių ataskaitos.

  VI. Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas

  Tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai, paaiškinimai, aktai, įsakymai ir kt.

  VII. Atleidimo dokumentavimas

  Prašymai, siūlymai, pranešimai, įspėjimai, įsakymai ir kt.

  VIII. Personalo dokumentų bylų formavimas

  Bendrieji bylų sudarymo reikalavimai. Darbuotojų asmens bylų formavimas.

  IX. Efektyvus dokumentų vidaus apyvartos organizavimas. Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas organizacijų veikloje. Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos. Antspaudų dėjimo tvarkos pakeitimai.

  SEMINARO METU APTARIAMI PAKEITIMAI:

  • Rekomendacijos, susijusios su euro įvedimu.

  • Darbo sutarčių sudarymo ir registravimo pakeitimai.

  • Darbuotojų darbo pažymėjimų rengimo pakeitimai.

  • Darbuotojo informavimas apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką.

  • Darbo laiko apskaitos dokumentavimo pakeitimai.

  • Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo atleidžiant iš darbo pakeitimai.

  • Pakeitimai dėl mokymosi atostogų ir kt.

  MOKYMO METODAI

  Mokymas organizuojamas derinant teorines žinias su pratybomis. Dalyviai įtraukiami į savarankišką kūrybinę veiklą, skiriant įvairias užduotis ir testus.

  Seminaro lektorė: Humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų (teisės) magistrė Rasa Grigonienė. Ji 10 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

  Mokymai vyks viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje (Laisvės al. 79, Kaunas)

  Seminaro trukmė 6 akad. val.

  Seminaro dalyvių registracija

  9:30 val.

  Seminaro pradžia

  10:00 val.

  Kavos pertraukėlė

  11:30 val. (pertraukos trukmė 15 min.)

  Pietų pertrauka

  13:30 val. (pertraukos trukmė 40 min.)

  Seminaro pabaiga

  15.30 / 16:00 val.

  * (tikslią seminaro dienotvarkę patvirtinsime mūsų likus kelioms dienoms iki seminaro)

  Seminaro kaina: 53.58 €. Kaina su pietumis 59.37 €.

  Kauno PPA rūmų nariams taikoma 20 proc. nuolaida.

  Raštu įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 2 d. iki seminaro – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai. Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus – pinigai negrąžinami.

  Platesnė informacija el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  , tel. (8 37) 20 34 83.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

  Data: 2015-02-13, nuo 09:30 iki 16:00


Skip to content