• Pameistrystės plėtojimas Lietuvos profesinio rengimo sistemoje

  Kviečiame Jus dalyvauti ES Mokymosi visą gyvenimą programos naujovių perkėlimo projekto “Pameistrystės plėtojimas Lietuvos profesinio rengimo sistemoje remiantis Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų patirtimi (DEVAPPRENT)” seminare “Pameistrystės plėtros Lietuvoje gairės ir perspektyvos”. Seminaras vyks 2012 m. balandžio 24 d. viešbutyje DANIELA Kaune, A.Mickevičiaus g. 28.

  Šios seminaro tikslas yra pristatyti ir apsvarstyti projekto vykdymo metu parengtas pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvos profesinio rengimo sistemoje gaires. Šios gairės buvo parengtos remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose patirties analize.

  Projekto įgyvendinimo metu buvo išanalizuotos pameistrystės diegimo Lietuvoje prielaidos ir poreikiai bei palygintos Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose taikomos pameistrystės praktikos. Išskiriant šių šalių patirties elementus būtų galima mokytis diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvos profesinio rengimo sistemoje. Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galite rasti tinklapyjehttp://www.devapprent.eu
  .

  Pristatome seminaro programą:

  10:00-10:15 Projekto pristatymas: tikslas, uždaviniai, partneriai, atliktos veiklos ir pasiekti rezultatai.

  10:15-11:15 Pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose patirties lyginamosios analizės rezultatai. Ko galima pasimokyti iš šių šalių diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvoje?

  11:15-11:30 Pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvoje gairių pristatymas.

  11:30-11:45 Kavos pertrauka

  11:45-12:05 Rekomendacijos dėl socialinių partnerių ir dalininkų dalyvavimo ir vaidmenų diegiant ir plėtojant pameistrystę.

  12:05-12:35 Rekomendacijos dėl pameistrystės diegimui ir plėtrai reikalingų finansavimo ir kofinansavimo instrumentų ir mechanizmų.

  12:35-12:55 Rekomendacijos dėl pameistrystės kokybės užtikrinimo instrumentų ir procedūrų.

  12:55-13:15 Rekomendacijos dėl pameistrystės diegimui ir plėtojimui reikalingos teisinės bazės.

  13:15 – 14:15 Pietų pertrauka

  14:15-15:45 Diskusija apie pameistrystės diegimui ir plėtojimui reikalingus mokymo programų rengimo (mokymo turinio projektavimo) pakeitimus. Ar pameistrystė yra suderinama su moduliniu mokymu ir kaip pasiekti šią dermę?

  15:45-17:15 Diskusija apie mokymo pameistrystės forma organizavimą. Kaip parinkti ir apmokyti meistrus mokinių mokymui įmonėse? Kaip motyvuoti meistrus? Kaip turi būti organizuojamos darbo vietos? Kaip suderinti mokymą su darbo (gamybos) procesu įmonėje? Kokius mokymo/-si metodus taikyti? Kaip užtikrinti pakankamą pagalbą mokiniams? Kaip spręsti kitas pameistrystės organizavimo problemas, pavyzdžiui, mokinių eksploatavimo, pasitraukimo iš pameistrystės programų rizikas?

  Seminaro dalyviai gaus organizatorių parengtus sertifikatus.

  Seminaro organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

  Būtina registracija telefonu: (8 37) 20 66 79.

  Dėkojame už Jūsų susidomėjimą ir aktyvų dalyvavimą.  Data: 2012-04-24, nuo 10:00 iki 17:15


Skip to content