• Nuotoliniai verslumo mokymai Prienuose

  ,,Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas“

  Projekto tikslinė grupė:

  • Darbingi Prienų miesto gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys;
  • Darbingi Prienų miesto gyventojai, kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

   

  Mokymų temos ir grafikas:

  • Verslo planų rengimas bei finansuotojų paieška (2021 m. kovo 15-16 d.);
  • ES finansuojamos priemonės bei valstybės pagalba pradedančiam verslui (2021 m. kovo 18-19 d.);
  • Lietuvos mokesčių sistema ir kt. (2021 m. kovo 22-23 d.);
  • Verslo vystymas internetinėje erdvėje (2021 m. kovo 25-26 d.).

  * Mokymai vyks po 4 val. nuo 10.00 iki  14.00 val.

  Mokymų lektoriai:

  • Lina Dužinskienė ir Vaida Jančiauskienė (UAB „Ekofrisa“)
  • Ramutė Milušauskiėnė (VšĮ „Baltijos gidas“)
  • Auksė Griškonienė (VšĮ „Galimybių dirbtuvės“)

   

  Registracija į mokymus el.p. roberta.azukaite@chamber.lt.

  Daugiau informacijos apie mokymus el. paštu: roberta.azukaite@chamber.lt arba telefonu: 8 638 55613.

   

  Informacija apie projektą:

  Projekto Nr.: 08.6.1-ESFA-V-911-0011.

  Projekto trukmė: 2021 m. kovo 15 d. – 2021 m. kovo 26 d.

  Projekto koordinatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė.

  Projekto tikslas: Užtikrinti reikiamą pagalbą Prienų miesto gyventojams verslo ir savanoriškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese.

  Projekto uždaviniai:

  1. Informuoti, konsultuoti bei mokyti Prienų miesto gyventojus, siekiant juos paskatinti pradėti nuosavą verslą. Uždavinio veiklos: seminarų, verslumo tematika, organizavimas; kelionės į konferenciją (verslumo tematika) bei kelionių po Prienų rajono įmones organizavimas; internetinės svetainės sukūrimas; įrangos bei baldų, reikalingų projekto veikloms, įsigijimas.
  2. Skatinti Prienų rajono verslininkų savanorišką veiklą. Uždavinio veiklos: savanorių pritraukimas į projekto veiklas bei aktyvus jų dalyvavimas veiklose.

  Projekto nauda: Įgyvendintas projektas prisidės prie verslumo didinimo Prienų mieste.

  Projektas finansuojamas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

   

  Data: 2021-03-15 - 2021-03-26, nuo 10:00 iki 14:00


Skip to content