• Nemokamas seminaras: Viešųjų pirkimų organizavimas

  2015-01-28, Kaune

  Viešųjų pirkimų organizavimas

  Gerbiamieji,

  Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kviečia į nemokamą seminarą, kuris įvyks sausio 28 d. (trečiadienį) nuo 9.00 iki 13.00 val., Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8.

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

  Seminaro tikslas – mokymų dalyviams pateikti susistemintą informaciją apie viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą: išdėstyti pagrindines viešųjų pirkimų nuostatas, supažindinti su viešųjų pirkimų konkursų būdais ir jų specifika, viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo procesu ir procedūromis.

  Seminaro metu bus pateikiama bei analizuojama daug praktinių pavyzdžių dėl viešųjų pirkimų konkurso būdo parinkimo, kvalifikacinių reikalavimų dalyviams nustatymo, techninės specifikacijos rengimo, gautų pasiūlymų vertinimo, aptariamos dažniausios pirkimų klaidos.

  Tikslinė auditorija – perkančiųjų organizacijų (mokyklų, vaikų darželių, profesinio rengimo centrų, daugiafunkcių ir socialinių centrų, ligoninių, pirminės sveikatos priežiūros centrų, slaugos ir senelių namų, muziejų, jaunimo centrų, ugdymo ir turizmo centrų, kaimo bendruomenių ir pan.) darbuotojai, verslo įmonių ir kitų organizacijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų konkursuose, darbuotojai.

  Seminaro programa:

  1. Bendrosios viešųjų pirkimų nuostatos.

  2. Pirkimų planavimas ir pasirengimas pirkimų organizavimui:

  2.1. pirkimus atliekantys asmenys;

  2.2. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų taisyklės;

  2.3. pirkimų plano sudarymas ir skelbimas;

  3. Viešųjų pirkimų konkursų būdai, jų specifika:

  3.1. apklausa;

  3.2. supaprastintas atviras konkursas;

  3.3. supaprastintas ribotas konkursas;

  3.4. supaprastintos skelbiamos derybos;

  3.5. supaprastintas konkurencinis dialogas;

  3.6. supaprastintas atviras projekto konkursas;

  3.7. supaprastintas ribotas projekto konkursas;

  3.8. supaprastintas konkurencinis dialogas;

  3.9. kiti konkursų būdai pagal viešųjų pirkimų įstatymą;

  3.10. dinaminė pirkimų sistema.

  4. Viešųjų pirkimų organizavimas:

  4.1. Pirkimo dokumentų rengimas, reikalavimų tiekėjams ir pasiūlymams nustatymas:

  4.1.1. Ekonominio naudingumo ir mažiausios kainos principas;

  4.1.2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai;

  4.1.3. Techninė specifikacija;

  4.1.4. Terminai;

  4.2. Pirkimų skelbimas;

  4.3. Pirkimų dokumentų paaiškinimas;

  4.4. Gautų pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas.

  4.5. Pirkimo sutarties sudarymas.

  5. Centralizuoti pirkimai. Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO katalogą.

  6. Pirkimai iš socialinių įmonių.

  7. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema ir pirkimų joje skelbimas bei vykdymas.

  *Seminaro pabaigoje lektorius aptars renginio dalyvių iš anksto, registruojantis, pateiktus klausimus.

  Kavos pertraukos:

  10:30 – 10:45 val.

  12:00 – 12:10 val.

  Lektorius – Gintaras Bleizgys, UAB “SIKC” (Struktūrinių investicijų konsultavimo centras) projektų įgyvendinimo grupės vadovas, turintis 11 metų konsultavimo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

  Dėl papildomos informacijos kreiptis į Ingridą Braziūnienę tel.: (8 ~ 37) 22-92-12

  Dalyvių skaičius ribotas.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Atsiprašome, laisvų vietų į šį seminarą nebėra

  Data: 2015-01-28, nuo 09:00 iki 13:00


Skip to content