• Naujasis darbo kodeksas – naujas požiūris į darbo santykius ir darbo laiką (Jonavoje)

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI JONAVOS FILIALAS

  2015 m. lapkričio 25 d. 09:30 val.

  kviečia dalyvauti seminare Jonavoje

  Naujasis darbo kodeksas – naujas požiūris į darbo santykius ir darbo laiką

  SEMINARAS SKIRTAS:

  Valstybės ir savivaldybių institucijų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų, privataus kapitalo įmonių finansininkams, personalo skyrių darbuotojams, administratoriams, vadovams ir visiems, atsakingiems už darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą įmonėse. Seminaro metu siekiama pagilinti žinias ir įgūdžius sudarant darbo grafikus, pildant darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teisingai apskaitant darbo užmokestį.

  SEMINARO TIKSLAI:

  Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką.

  Mokėti: teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

  Suvokti: kaip svarbu darbo sutartyje teisingai įvardinti darbo sąlygas, darbo laiko trukmę, darbo ir poilsio balanso esmę, darbo užmokesčio apskaitos niuansus.

  SEMINARO TURINYS:

  I dalis. Pasirengimas naujojo Darbo kodekso nuostatų taikymui:

  • Darbdavio santykis su darbuotojais, darbo sutartys – susitarimai su darbuotoju, planuojamos darbo sutarčių rūšys, numatomos darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties vykdymas ir pasibaigimas, planuojamos atleidimo sąlygos.

  • Darbo laikas. Kas numatoma naujajame Darbo Kodekso projekte? Darbo laiko sąvoka, struktūra, darbo laiko trukmė ir apskaita.

  II dalis. Šios dienos aktualija – LR Darbo kodeksas ir jo reglamentas. Suminė darbo laiko apskaita.

  • Norminiai dokumentai, reglamentuojantys darbo santykius. Pagrindinės ir kintamosios darbo užmokesčio sudėtinės dalys. Darbo apmokėjimas.

  • Suminės darbo laiko apskaitos nauda. Kada ir kaip būtina įvesti suminę darbo laiko apskaitą. Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas. Darbo laikas švenčių bei poilsio dienomis. Paros ir savaitės nepertraukiamojo poilsio ypatumai; viršvalandiniai darbai; darbo laiko apskaitos taikymas ir budėjimo ypatumai. Darbo grafikų sudarymas. Apribojimai sudarant darbo grafiką. Darbo grafiko keitimas. Darbo grafikų pavyzdžiai ir kaip juos taikyti praktikoje. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka. Darbuotojo darbo ir poilsio balansas.

  Seminaro trukmė: 09:30-13:30

  Kavos pertrauka : 11:00-11:15

  Lektorė: Raimonda Valutienė veda seminarus personalo valdymo, darbo užmokesčio, darbo laiko apskaitos, darbo teisės temomis, psichologinius ir vadybinius seminarus.

  Seminarus rengia Administracijos darbuotojų asociacijoje, UAB “Tuvlita”, UAB “Docinta”, VšĮ “Konsultus mokymai” ir kitur.

  Seminaro kaina: Kauno PPA rūmų nariams – 25 EUR, kitiems klausytojams – 40 EUR. PVM neskaičiuojamas pagal PVM įst. 22 straipsnio 1 dalį.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė (dalomoji) medžiaga.

  Daugiau informacijos tel. (8 679) 74 343, el. paštu: dalia.sinkeviciene@chamber.lt

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Prašome dalyvio mokestį pervesti į nurodytą Jonavos filialo sąskaitą (įmones kodas 303298793, a/s LT887044060008009065 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu. Neatvykus pinigai už seminarą grąžinami, apie nedalyvavimą pranešus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Seminaras įvyks tik susirinkus minimaliam dalyvių skaičiui.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Data: 2015-11-25, nuo 09:30 iki 13:30


Skip to content