• „Metinis pokalbis: kompetencijų vertinimo tikslų nustatymo praktika“

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia į seminarą:

  “Metinis pokalbis: kompetencijų vertinimo tikslų nustatymo praktika”

  Seminaras vyks š.m. vasario 8 d. 9.00 – 17.00 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje , K.Donelaičio g.8, Kaune

  Vienos dienos (8 akad. val.) programa

  Metinio pokalbio seminaras skirtas vadovams, kurie yra atsakingi už savo žmonių vertinimą, darbo atlikimo gerinimą ir žmonių kompetencijų vystymą.

  Dalyvauti gali ne tik aukščiausio lygio vadovai ir personalo vadovai, bet ir padaliniu vadovai bei specialistai ( buhalteriai, rinkodaros specialistai ir kt.) – visi atras sau naudingos informacijos

  Jums padės konkrečios rekomendacijos, kaip planuoti ir valdyti netikėtus “posūkius” darbuotojų veiklos vertinimo metu ir kaip šių vertinimo metodų dėka ne tik įvertinti, bet ir tobulinti skirtingų asmenų darbinę veiklą.

  Seminaro metu bus atsakyta į šiuos klausimus:

  1. Kaip apibrėžti vertinamo darbuotojo kompetencijas (kiekybiškai bei kokybiškai)?

  2. Kaip paaiškinti vertinimo kriterijus metinio pokalbio metu?

  3. Kaip suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį – informaciją apie darbinės veiklos vertinimo rezultatus?

  4. Kaip suformuluoti tikslus sau ir savo pavaldiniams?

  5. Kaip veiksmingiausiai vesti metinius pokalbius?

  Seminaro metu lektorė, remdamasi įvairių organizacijų ir savo asmenine patirtimi, apibendrins praktines žinias bei padės rasti sprendimus, kaip ruoštis metiniam pokalbiui ir kaip elgtis jo metu, kad pasiekti teigiamų rezultatų, užtikrinančių darbinės veiklos tęstinumą ir planų bei tikslų įgyvendinimą.

  Seminaro tematika:

  Pagrindinės seminaro temos:

  I. Metinio pokalbio tikslai: kaip juos pristatyti savo žmonėms ir įveikti pasipriešinimą?

  Praktinė užduotis: Metinis pokalbis: “už” ir “prieš”. Konkretūs argumentai į replikas “Kam to reikia?”, “Kas man iš to?”, “Dar vienas popieriaus lapas”, “Laiko gaišimas”, “Viskas – tam, kad nemokėti daugiau ir labiau kontroliuoti”, “Nieko gero iš to nebus” ir kt.

  II. Ruošiantis asmeninio vystymo (vertinimo) pokalbiui: klaidų prevencija

  Organizacijų pavyzdžiai: nekartokite kitų padarytų klaidų.

  Neteisingo proceso organizavimo ir neatsakingo vertinimo pasekmės.

  Vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė.

  Praktinė užduotis: Vertinamų kompetencijų apibrėžimas (remiantis naudojama vertinimo forma); pagrindiniai ir papildomi kriterijai.

  III. Asmeninio vystymo pokalbio struktūra:

  1. Išankstinis darbuotojų informavimas apie pokalbį: kas, kur, kada?

  2. Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui:

  Darbuotojo veiklos apžvalga ir “namų darbai”.

  Ką daryti tais atvejais, kai “nieko gero” arba kai “viskas gerai”?

  Tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas.

  Situacijos kontrolė ir netikėtų reakcijų suvaldymas.

  Pasiruošimas pokalbiui. Praktika “pavaldiniui”:

  Savo veiklos apžvalga, “namų darbai” ir “privalumų” apsigynimas.

  Praktinė užduotis (filmavimas ir analizė): metinis pokalbio vedimas link veiksmų plano.

  (vadovui) ruošiantis pokalbiui ir jo metu.

  3. Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas.

  4. Praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui.

  Pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant nepasitenkinimą darbuotoju?

  5. Būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. SMART modelio taikymas. Praktinė užduotis: Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?

  6. Pokalbio užbaigimas.

  IV. Grįžtamojo ryšio užtikrinimas darbuotojams.

  Grįžtamojo ryšio svarba ir jo suteikimo bei priėmimo taisyklės.

  Praktinės užduoties analizė, aptariant konstruktyvų grįžtamojo ryšio suteikimą ir priėmimą.

  Praktinė nauda seminaro dalyviui:

  Po seminaro dalyviai:

  1. Supras ir mokės, kaip apibrėžti (ir paaiškinti) vertinamo darbuotojo kompetencijas bei kriterijus ne tik kiekybiškai, bet kokybiškai.

  2. Išmoks patys išskirti svarbiausius ir papildomus darbo vertinimo kriterijus.

  3. Sužinos, kaip galima įveikti natūralų žmonių pasipriešinimą metodui – diegiamam vertinimo pokalbiui.

  4. Praktiškai pabandys pravesti vertinamąjį pokalbį – nuo pradžios, tikslų formulavimo, iki užbaigimo ir tarpusavio susitarimo.

  5. Praktiškai mokysis suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį – informaciją apie savo veiklos vertinimo rezultatus.

  6. Mokysis suformuluoti tikslus sau ir savo pavaldiniams – individualiai ir komandoje.

  7. Prie dalomosios medžiagos gaus praktinių pavyzdžių priedą – vertinamojo pokalbio formą, taip pat -7 elgesio skalių apibūdinimus – “DARBUOTOJO ELGSENOS ĮVERTINIMO SKALĖS PAVYZDŽIAI”, ir “Veiklos vertinimo ir aptarimo pokalbio atmintinę”.

  Seminaro lektorėAistė Mažeikiene.Verslo praktikė, organizacijų psichologė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: nustato atrankos ir mokymosi poreikius,turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei “galvų medžioklėje”; atlieka kompetencijų įvertinima, darbuotojų lojalumo, “slapto kliento” tyrimus, įdiegia klientus aptarnaujančių darbuotojų vertinimo sistemą organizacijose.

  Veda seminarus bendradarbiavimo su “sudėtingais” žmonėmis, veiksmingos prezentacijos, vadovavimo, personalo valdymo ir darbo komandoje organizavimo temomis.

  Seminaro metu dalyviams bus išduoti pažymėjimai ir dalomoji medžiaga.

  Jūsų investicija

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmu nariams seminaro kaina – 200 Lt, kitiems klausytojams – 290 Lt.

  Išankstinė registracija

  Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti administracijos padėjėjai-referentei Verai Mileikienei tel. (8 37) 20 12 94, el. paštu: vera.mileikiene@chambers.lt.

  Jūsųregistraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktura jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai laukiame Jusu atvykstant.

  Data: 2011-02-08, nuo 09:00 iki 17:00


Skip to content