• Mažų ir vidutinių įmonių žingsniai tarptautiškumo link – partnerystė ir jungtinės technologijų inciatyvos

  MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA

  kartu su

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAIS ir

  EUROPOS ĮMONIŲ TINKLU

  organizuoja seminarą

  “MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ ŽINGSNIAI TARPTAUTIŠKUMO LINK – PARTNERYSTĖ IR JUNGTINĖS TECHNOLOGIJŲ INICIATYVOS”

  2017 m. sausio 26 d. 10 val.

  Kauno PPA rūmai, K. Donelaičio g. 8, Kaunas

  Seminaro tikslas – gilinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tyrėjų žinias apie tarptautines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimo priemones, skatinti verslo ir mokslo partnerystę bei dalyvavimą tarptautiniuose projektuose.

  MVĮ kartu su partneriais dalyvavimas tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose ir jungtinėse technologijų iniciatyvose – žingsniai tarptautiškumo link.

  • Seminaro metu MITA atstovai supažindins renginio dalyvius su naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimui skirta finansavimo programa “Eurostars2” bei pristatys dalyvavimo šioje programoje taisykles.

  • Renginio dalyviams bus pateikta naujausia informacija apie alternatyvius verslo partnerių paieškos būdus. Vienas jų – Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network, EEN), kuris vienija beveik 600 verslo paramos organizacijų iš 64 šalių ir yra viena efektyviausių priemonių partnerių paieškai.

  • Seminare bus pristatytos sveikatos technologijų srities tyrėjų galimybės dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos “Horizontas 2020” viešosios ir privačiosios partnerystės (angl. Public Private Partnership, PPP) naujausiame kvietime “Naujoviškų vaistų iniciatyva” (angl. Innovative Medicines Initiative arba IMI 2). Jungtinė technologijų iniciatyva IMI 2 vienija Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association, EFPIA) bendroves, universitetus, viešas laboratorijas, MVĮ ir pacientų grupes. Viliantis greičiau pereiti nuo tyrimų prie inovacijų, skatinamas partnerių dalyvavimas tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose bei siekiama užtikrinti Europos farmacijos pramonės konkurencingumą.

  •Seminaro metu inovatyvios MVĮ galės sužinoti apie “Horizontas 2020” MVĮ priemonės (angl. SME Instrument) pagrindinius reikalavimus paraiškų rengėjams. Pagal priemonę siūlomos vienkartinės išmokos galimybių studijoms (1 etapas), subsidijos inovacijų projektų 2 etapui (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.) bei konsultavimo paslaugos per EEN komercializavimui ir produkto diegimui į rinką (3 etapas, ES šioje fazėje neskiria tiesioginės paramos).

  Seminaro pabaigoje skatinamos diskusijos, pagal poreikį organizuojamos individualios konsultacijos.

  Renginys nemokamas, bet išankstinė registracija būtina iki sausio 24 d.

  Registracijos anketa

  Laukiame Jūsų renginyje

  PROGRAMA

  9:45 – 10:00

  REGISTRACIJA

  10:00 – 10:40

  “Eurostars 2” – tarptautinį konkurencingumą ir inovacijas skatinanti programa

  Daiva Keršienė,

  MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA

  10:40 – 11:20

  “Horizontas 2020” viešosios ir privačiosios partnerystės IMI2 kvietimas sveikatos sektoriaus atstovams

  dr. Edita Bagdonaitė,

  MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA

  11:20 – 11:40

  Kavos pertrauka

  11:40 – 12:00

  Alternatyvūs verslo partnerių paieškos būdai

  Aivaras Knieža

  Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  12:00 – 12:30

  Kuo verslui patraukli programos “Horizontas 2020” MVĮ priemonė?

  dr. Edita Bagdonaitė,

  MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA

  12:30 – 13:00

  DISKUSIJA

  Kontaktai pasiteirauti:

  Dr. Edita Bagdonaitė, vyriausioji specialistė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA, Tel. +370 5 2644700, El. p. edita.bagdonaite@mita.lt

  Irma Taparauskienė, vadybininkė, Verslo plėtros skyrius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Tel. +370 37 22 92 12, El. p. irma.taparauskiene@chamber.lt

  Data: 2017-01-26, nuo 10:00 iki 13:00


Skip to content