• LR darbo kodekso pakeitimai 2015m

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

  2015 m. kovo 12 d. 9:00 val.

  kviečia dalyvauti seminare

  LR DARBO KODEKSO PAKEITIMAI 2015 M.

  DARBO LAIKO IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS IR APSKAITA

  SEMINARAS SKIRTAS

  Valstybės ir savivaldybių institucijų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų, privataus kapitalo įmonių finansininkams, personalo skyrių darbuotojams, administratoriams, vadovams ir visiems atsakingiems už darbo saugą įmonėse. Seminaro metu siekiama pagilinti žinias ir įgūdžius sudarant darbo sutartis, darbo grafikus, pildantiems darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir apskaitant darbo užmokestį.

  SEMINARO TIKSLAI

  Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką bei darbo užmokestį.

  Mokėti: teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas.

  Suvokti: kaip svarbu darbo sutartyje teisingai įvardinti darbo sąlygas, darbo laiko trukmę, darbo ir poilsio balanso esmę, darbo užmokesčio apskaitos niuansus.

  TURINYS:

  1. DARBO SUTARTIS. SUDARYMAS, VYKDYMAS, PASIBAIGIMAS. Darbo sutarties sąlygos, jų nustatymo praktiniai aspektai. Darbo sutarties keitimas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo tvarka. LR Darbo kodekso pakeitimai 2015 m.

  2. DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMAS. Darbo laiko sąvoka, struktūra ir teisinis reglamentavimas. Norminiai aktai, reglamentuojantys darbo laiko trukmę. Maksimali darbo laiko trukmė. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas. Suminė darbo laiko apskaita.

  3. DARBO GRAFIKAI. Darbo grafikų sudarymas. Apribojimai sudarant darbo grafiką. Darbo grafiko keitimas. Darbo grafikų pavyzdžiai ir kaip juos taikyti praktikoje. Teismų praktika.

  4. DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIAI. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka. Darbuotojo darbo ir poilsio balansas

  5. DARBO UŽMOKESTIS. NUSTATYMO SĄLYGOS IR APSKAITA. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys darbo užmokesčio apskaitą. Pagrindinės ir kintamosios darbo užmokesčio sudėtinės dalys. Darbo apmokėjimas. Atostoginių, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių išmokų, ligos pašalpų ir kitų priskaitymų, naudojant vidutinį darbo užmokestį, apskaičiavimas.

  Seminaras vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8, Kaunas.

  Seminaro trukmė: 9:00-13:00

  Kavos pertrauka : 10:30-10:45

  Lektorė: Raimonda Valutienė vedanti seminarus personalo valdymo, darbo užmokesčio, darbo laiko apskaitos, darbo teisės temomis, psichologinius ir vadybinius seminarus.

  Seminaro kaina: Kauno PPA rūmų nariams – 25 Eur, kitiems klausytojams – 35 Eur.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė (dalomoji) medžiaga.

  Raštu įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 2 d. iki seminaro – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai. Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus – pinigai negrąžinami.

  Platesnė informacija el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt
  , tel. (8 37) 22 92 12.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Data: 2015-03-12, nuo 09:00 iki 10:45


Skip to content