• Lapkritis – vadovų žinių mėnuo

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia į praktinį mėnesio mokymo ciklą “Žinių mėnuo vadovams“, kuris susideda iš keturių praktinių seminarų.

  Seminarai vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje , K. Donelaičio g. 8, Kaune

  Seminarų tikslinė grupė smulkiųjų ir vidutinių įmonių, kurios vykdo ar siekia tarptautinės veiklos, atsakingiems darbuotojams padalinių, skyrių, departamentų vadovams.

  2010 11 09, 9.00 – 17.00 val.

  “Prisistatymas verslo partneriams – veiksmingų derybų dalis. Viešo kalbėjimo treniruotės: savęs ir savo įmonės produktų/paslaugų pristatymas verslo partneriams vietos ir tarptautiniuose renginiuose”

  Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie viešo kalbėjimo ypatumus, balso ir kūno valdymo technologijas, pasisakymo parengimo plano sudarymą, derybų proceso ir sudėtingų derybinių situacijų valdymą.

  Nauda dalyviui – sužinosite, kaip galima sustiprinti savo organizacijos ir asmeninį įvaizdį bendraujant su auditorija, kaip savo kalba padaryti įspūdį ir sukelti norimus žmonių veiksmus, kaip įveikti scenos baimę ir parengti asmeninį pasisakymo parengimo planą. Išmoksite tinkamai pristatyti save ir savo poziciją derybose, efektyviai ir elegantiškai manipuliuoti kalba ir sudaryti patikimo pašnekovo įspūdį.

  Seminaro programa

  1. Efektyvus viešas kalbėjimas Jūsų darbe.

  • “Scenos” baimės įveikimas. Konstruktyvus “scenos” baimės panaudojimas, bendraujant su įvairia auditorija. Praktinė užduotis.

  • Struktūrinis kalbėjimo planas: 1. Įžanga. 2. Dėstymas. 3. Pabaiga.

  • Pasisakymo parengimo planas. Praktinė užduotis.

  2. Sudėtingos viešo kalbėjimo situacijos.

  • Atsakymas į keblius, provokuojančius, neigiama nuostata “persunktus” klausimus.

  • Auditorijos aktyvumo didinimas. Klausimai auditorijai.

  3. Jūsų balsas ir kūnas – oratorystei.

  • Balso šildymas. Kvėpavimas. Balso paruošimas. Ką daryti, kai “dingsta” balsas. Balso siuntimas auditorijai. Treniruotės.

  4. Jūsų prezentacijos: kviečiame į “sceną”.

  • Supervizija ir analizė.

  • Savo kalbėjimo įvertinimas.

  • Veiksmų tobulinimo plano sukūrimas.

  5. Prisistatymas užsienio partneriams – esmė per 30 min. (Daiva Vyšniauskienė , “Enerprise Europe Network” projekto vadovė).

  6. Praktinė prisistatymo užduotis

  7. Derybų procesas: kada pristatyti save ir savo poziciją.

  • pasirengimas deryboms: informacijos surinkimas, derybų strategijos įvertinimas ir pasirinkimas.

  • kontakto užmezgimas. Pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kūrimas. Kaip sudaryti patikimo pašnekovo įspūdį?

  • derybų tikslų ir uždavinių numatymas, interesų ir pozicijų išsiaiškinimas. Interesai derybose ir jų diferencijavimas: kaip išskirti interesus, o ne pozicijas? Interesų išskyrimo būdai.

  • sprendimo variantų ieškojimas. Sprendimo variantų įvertinimas. Sprendimo priėmimas.

  8. Praktinės derybų užduotys.

  • nepalankių situacijų derybose “priešnuodžiai”.

  • derybų nuostatos prisistatyme.

  • argumentavimas.

  Seminaro lektorėAistė Mažeikienė, organizacijų konsultantė, turinti 11 metų viešo kalbėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir “galvų medžiotoja”), taip pat – “viešo rašymo” patirtį pagrindiniuose Lietuvos verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 10 metų kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

  2010 11 16, 9.00 – 14.30 val.

  “Finansų informacija sprendimų priėmimui – tarptautinė praktika”

  Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie finansinės informacijos taikymą priimant vadybinius sprendimus ir kontrolės sistemas, padedančias formuluoti ir įgyvendinti tikslus.

  Nauda dalyviui – vadovaujantis savo ir tarptautine praktika išmoksite analizuoti organizacijos procesuose ir padaliniuose kuriamą vertę, sužinosite apie konkrečiai organizacijai derančias finansinių ir strateginių rodiklių kontrolės sistemas ir veiksnius, lemiančius tokių sistemų veiksmingumą.

  Seminaro programa

  1. Strateginiai vadybos kontrolės sistemų aspektai. Vertės kūrimas ir kontrolė.

  2. Finansinės veiklos procesų perspektyva. Praktinės užduotys.

  • Veiklos rezultatų vertinimas

  • Kontrolės sistemos kaštai

  • Kokybės kaštai

  • Finansų procesai praktikoje

  3. Strategija ir strateginis aprūpinimas. Praktinės užduotys.

  Seminaro lektorė – dr. Zita Ambrutytė, konsultantė, verslo vadybos magistrė (Bath universitetas, Jungtinė Karalystė), socialinių mokslų daktarė (Linköping universitetas, Švedija). Specializuojasi finansų ir vadybos kontrolės srityje įskaitant vadybos kontrolę ir apskaitą, kontrolės sistemų naudojimą strategijoms įgyvendinti, finansinės informacijos naudojimą sprendimams priimti, tarpįmoninių ryšių valdymą. Tiriamųjų darbų pagrindas – Švedijos ir Vokietijos įmonių veiklos specifika. Yra dirbusi vadybos ir finansų srityje įmonėse “PriceWaterHouseCoopers” (Lietuvoje ir Švedijoje), “Castrol/BP” (Jungtinė Karalystė), Pasaulio banko techninės paramos projektuose.

  2010 11 23, 9.00 14.30 val.

  “Vadybos inovacijos: naujų ir unikalių vadybos principų ir praktikų kūrimas tarptautiniam konkurencingumui”

  Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie esminius vadybos inovacijų principus, vadybos inovacijų kūrimo metodus ir išbandyti vadybos inovacijų kūrimą praktiškai.

  Nauda dalyviui susipažinsite su nauja vadybos inovacijų idėja, jos taikymų principais, suprasite, kodėl ir kaip vadybos inovacijos suteikia naudą įmonei ir padeda laimėti konkurencinėje kovoje, kartu padėdamos sukurti organizaciją, kurioje darbuotojams įdomu ir malonu dirbti.

  Seminaro programa

  1. Įvadas į vadybos inovacijas. Kodėl verta investuoti į vadybos inovacijų supratimą ir taikymą? Kaip tai atsiperka?

  2. Filmo apie tarptautinę įmonę peržiūra ir aptarimas. Lietuviškų įmonių, sukūrusių vadybos inovacijas, pavyzdžiai

  3. Vadybos eksperimento kūrimas. Praktinė užduotis, dirbant grupėse.

  4. Darbo rezultatų grupėse pristatymas ir aptarimas.

  Seminaro lektorius – dr. Modestas Gelbūda, Baltijos lyderystės ugdymo instituto įkūrėjas ir direktorius. Nuo 1993 iki 2007 m. studijavo, vykdė mokslinius tyrimus ir dėstė Londono verslo mokykloje (Didžioji Britanija), Stanfordo universitete (JAV), Uppsalos universitete (Švedija) ir Aalbogo universite (Danija), kur apsigynė daktaro disertaciją. Jo dėstomi dalykai apima strateginę vadybą, įmonių augimo valdymą, žinių vadybą ir strateginę žmogiškųjų išteklių vadybą. Mokslinius darbus yra publikavęs pasaulyje pirmaujančiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose “Journal of International Management”, “Management International Review” ir kituose. Kartu su kolegomis iš Londono verslo mokyklos padeda įmonėms vykdyti vadybos inovacijų eksperimentus jų probleminėse srityse. Šiais eksperimentais siekiama sukurti unikalias, tik tai organizacijai būdingas ir efektyvias vadybos praktikas ir tokiu būdu sustiprinti jų konkurencingumą. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Žinių ekonomikos forumo (ŽEF), Personalo vadovų profesionalų asociacijos (PVPA), Nacionalinės moksleivių akademijos valdybos narys.

  2010 11 30, 9.00 – 14.30 val.

  “Procesų tobulinimas ir gerųjų tarptautinių vadybos praktikų perėmimas: “Toyota” vadybos (LEAN) principų diegimas Lietuvoje”

  Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie esminius LEAN sistemos principus, šių principų įgyvendinimo metodus. LEAN koncepcija − tai įmonės valdymo filosofija, užtikrinanti produktų gamybą ir paslaugų teikimą minimaliomis sąnaudomis, lankstumą ir nuolatinį tobulėjimą. Tai filosofija, kaip mažiausiomis sąnaudomis gauti didžiausią naudą ilguoju laikotarpiu.

  Seminaro metu bus pristatoma LEAN sistema, kitaip dar vadinamieji “lieknos” vadybos principai: kas yra LEAN, kokie yra esminiai LEAN principai, kaip įgyvendinti LEAN ir nuo ko pradėti.

  Nauda dalyviui – susipažinsite su principais ir metodais, keičiančiais įmonės ir procesų valdymo logiką, LEAN principais, sistemos diegimo patirtimi kitose Lietuvos įmonėse. Sužinosite, kaip LEAN sistema gali padėti Jūsų įmonės konkurencinių gebėjimų stiprinimui.

  Seminaro programa

  1. Įvadas į LEAN vadybos filosofiją ir metodų apžvalga.

  Vertės koncepcija –LEAN sistemos pagrindas. Pagrindiniai žemo efektyvumo šaltiniai (procesų šiukšlės). Kodėl verta diegti LEAN filosofiją ir praktiką Lietuvoje.

  2. Praktinė užduotis. Procesų pertvarkymo pagal LEAN sistemą simuliacija – gamybinės įmonės imitavimas.

  3. Kaip pradėti ir sėkmingai diegti LEAN sistemą. Lietuvos įmonių patirties apžvalga.

  Seminaro lektorius – Tadas Pukšta, LEAN sistemos mokytojas ir diegėjas, LEAN mokyklos vadovas.

  Praktinių LEAN diegimo žinių įgijo dar 2005-2007 m. “Libros” grupės įmonėse diegiant “Toyota” gamybos sistemą. Buvo šio projekto vadovas ir 2 metus dirbo kartu su japonų konsultantais iš “Toyota” – Hitoshi Takeda ir Mitsuyaki Wada Toyota. Strategines įmonių valdymo žinias gilino dirbdamas AB “flyLAL Lithuanian Airlines”, UAB “Fima”, UAB “Arimex” aukščiausiojo lygmens vadovų pareigose.

  Šiuo metu vadovauja paties įkurtai LEAN mokyklai, skleidžia LEAN idėjas, moko įmones ir teikia joms pagalbą diegiant LEAN sistemas. Pastarųjų metų klientai yra įmonės “Vilniaus baldai”, “Danspin”, “Elgama elektronika”, “Fermentas”, “Scandye”, “Stansefabrikken”, SBA baldų grupės įmonės, “Vičiūnų” grupė, “Čili holdingas” ir kt.

  Kiekvieno seminaro metu dalyviams bus išduoti pažymėjimai ir dalomoji medžiaga.

  Jūsų investicija

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams praktinių seminarų ciklo (keturi praktiniai seminarai) kaina – 700 Lt, kitiems klausytojams – 990 Lt.

  Pageidaujantiems dalyvauti ne visame cikle vieno seminaro kaina nariams – 200 Lt, kitiems klausytojams – 290 Lt.

  Išankstinė registracija būtina. Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti administracijos padėjėjai-referentei Verai Mileikienei tel. (8 37) 20 12 94, el. paštu: vera.mileikiene@chambers.lt
  .

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8, Kaunas) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas) iki 2010 m. lapkričio 4 d.- pageidaujantiems dalyvauti visame mokymų cikle, prieš tris darbo dienas – ketinantiems dalyvauti atskiruose seminaruose. Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu. Nesulaukus dalyvio įmokos, registracija laikoma negaliojančia.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant.

  Data: 2010-11-09 - 2010-11-30, nuo 09:00 iki 09:00


Skip to content