• KONSULTACINIS SEMINARAS “STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA BEI JOS VYKDYMO TVARKA. AKTUALIJOS”

  Vadovaujantis LR statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 “Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas” statinių techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai.

  Siekiant išvengti nelaimių – statinių statybinių konstrukcijų pažeidimų, griuvimo atvejų bei užtikrinti, kad statiniai nekeltų pavojaus žmonėms, jų sveikatai ir aplinkai, būtina tinkamai prižiūrėti statinius nuo jų pripažinimo tinkamais naudoti dienos iki statinio nugriovimo (per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę). Pasibaigus žiemos sezonui, privalo būti atlikta kasmetinė statinio apžiūra bei surašytas statinio kasmetinės apžiūros aktas.

  Seminaro vertė

  Galimybė gauti informaciją iš kompetentingų savo srities specialistų. Diskusijų pagalba išsiaiškinami klausimai konkrečių įmonių situacijų sprendimui. Pasidalijimas gerąja praktika, kontaktų tarp įmonių užmezgimas.

  Lektorė

  UAB “SDG” inžinerijos departamento Kauno sk. vyresnioji inžinierė Nijolė Petrauskienė.

  Pagrindinės veiklos ir atsakomybės: statinių techninė priežiūra, atsakingo už elektros ūkį funkcijų vykdymas, statybos saugos ir sveikatos koordinatorės asistentė, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovė; paskaitų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, statinio techninės priežiūros klausimais skaitymas, konsultacijų teikimas.

  Tikslinė auditorija

  Įmonių bei padalinių vadovai, statinių savininkai bei naudotojai, inžinieriai, kiti įmonių darbuotojai.

  Seminaro programa (darbotvarkė)

  09.45 – Dalyvių registracija.

  10.00 – Norminių teisės aktų, reglamentuojančių pastatų naudojimą ir statinių techninę priežiūrą, apžvalga. Pagrindiniai statinių techninės priežiūros uždaviniai.

  10.30 – Kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, jų funkcijos. Nuolatinių, kasmetinių, neeilinių statinio apžiūrų vykdymo tvarka. Situacijų analizė.

  11.30 – Kavos pertrauka

  11.45 – Statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarka.

  12.15 – Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas.

  13.00 – Diskusija. Klausimai

  13.15 – Seminaro pabaiga

  Seminaro trukmė – 4 ak. val.

  Seminaro data, vieta

  2014 m. kovo 21 d.,

  Kauno prekybos, pramonės amatų rūmai

  K. Donelaičio g. 8, Kaunas

  Kaina

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 70 Lt + PVM,

  kitiems klausytojams – 100 Lt + PVM Lt.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė (dalomoji) medžiaga.

  Dalyvio anketa_03.21.doc

  Data: 2014-03-21, nuo 09:45 iki 13:15


Skip to content