• KONSULTACINIS SEMINARAS JONAVOJE

  NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PASIKEITIMAI (įsigaliojo nuo 2014-09-12)

  Nuo 2014-09-12 įsigaliojo nauji “Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai”. Pasikeitė įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ir iš darbo registravimas, tyrimo terminai, eiga, rezultatų įforminimas, apskaita ir tyrimo dokumentų saugojimas, pažeidimų nagrinėjimas, aktų nagrinėjimas, dokumentų formos. Nuo 2014-09-09 pasikeitė ir Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai.

  Konsultacinis seminaras bus vykdomas apskritojo stalo principu. Dalyviai kartu su konsultantu galės diskutuoti ir spręsti jiems aktualius klausimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

  Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų 2013 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-724/V-1284, 33 p. “Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kvalifikaciją tobulina kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, profesinio mokymo teikėjai. Šiuos darbuotojus kelti kvalifikacijos siunčia darbdavys. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 60 valandų.”. Šis seminaras atitinka Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą, pagal kurią bus išduodami pažymėjimai ir įskaitytos kvalifikacijos kėlimo valandos.

  Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su pasikeitimais nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatuose, padėti surasti atsakymus į kitus aktualius klausimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

  Seminaro vertė – galimybė gauti susistemintą informaciją iš savo srities specialisto. Diskusijų pagalba rasti atsakymus į aktualius klausimus, sprendimus konkrečiose situacijose. Pasidalijimas gerąja praktika. Seminaro dalyviams bus išduodamas pažymėjimas.

  Tikslinė auditorija

  Įmonių bei padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, personalo specialistai, administratoriai, buhalteriai.

  Seminaro programa (darbotvarkė)

  8.45 – 9.00

  Dalyvių registracija

  9.00 – 10.30

  • Bendrųjų nuostatų apžvalga, tiriantys subjektai

  • Pranešimai apie įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo

  • Tyrimo terminai ir tyrimo eiga

  • Tyrimo rezultatų įforminimas

  • Registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas

  • Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų pasikeitimai

  10.30 – 10.45

  Kavos pertraukėlė

  10.45 – 12.00

  Apskritojo stalo diskusija darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, pasidalinimas gerąja patirtimi

  Seminaro trukmė – 3,5 ak. val.

  Seminaro data, vieta

  2014 m. spalio 1d., trečiadienis

  Kauno prekybos, pramonės amatų rūmai.

  Jonavos filialas, įmonė UAB Baldai jums,

  Administracinio pastato II aukšto salėje

  Fabriko g. 3,Jonava LT-55111

  Kaina

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 70 Lt + PVM,

  kitiems klausytojams – 100 Lt + PVM Lt.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė (dalomoji) medžiaga.

  BŪKIME SAUGŪS IR SVEIKI DARBE!

  Data: 2014-10-01, nuo 08:45 iki 12:00


Skip to content