• Kauno personalo vadovų klubo susitikimas

  ATSKIROS LOKALIOS DARBO TEISĖS NORMOS AR VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

  DOKUMENTAI PAGAL LR DARBO KODEKSĄ

  19+ lokalių darbo teisės normų

  Pirmieji metai  dirbant pagal naująjį DK jau atskleidė įmonėms/organizacijoms dažniausiai iškylančius sunkumus ir klausimus: kokios formos, rūšies darbo sutartis sudaryti, kokius darbo santykius reglamentuojančius dokumentus pakanka peržiūrėti ir pakoreguoti, o kokių naujų reikia, kam priklauso lengvatos, komandiruočių specifika , darbo tarybų sudarymas ,darbuotojo atleidimo iš darbo tvarka ir pan.

  Po pokalbių su organizacijų vadovais ir personalo specialistais bei po diskusijų socialiniuose tinkluose kviečiame į seminarą apie tai, ką žinoti, paruošti, išmokti „liepia“ LR Darbo kodeksas:

  • darbo apmokėjimo sistema. Ar reikia?…

  Pagrindinės temos:

  • 19+ lokalių darbo teisės normų (tvarkos, taisyklės, nuostatai, instrukcjos, etc.): koreguoti, ruošti naujas, ar integruoti (ir kurias integruoti) į darbo tvarkos taisykles; ar reikia darbo tvarkos taisyklių? Pakalbėsime apie visas (išvardintos ne visos):
  • naujame LR DK nenumatytos drausminės nuobaudos. Kaip elgtis, darbuotojui pažeidus darbo drausmę?
  • informacijos skelbimas, perdavimas, saugojimas
  • šeiminių įsipareigojimų vykdymas
  • pareiginiai nuostatai ( pareigybių aprašymai), jų svarba
  • darbo užmokesčio nustatymas. Darbo apmokėjimo sistema.
  • žalos atlyginimas
  • darbuotojų premijavimas
  • komunikavimo tvarka, darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūra
  • Komandiruotės

   

  Jūsų klausimai – mūsų atsakymai

  Jaučiamės gerai, kai klientui pateikiame tik konkrečiai jam pritaikytą informaciją ir paruoštus dokumentų paketus

  Prašymas: jei iš anksto pateiksite Jums rūpimus klausimus ar situacijas, mūsų perduota žinia bus tikslesnė

  Lektorė:

  Eglė Makselytė: VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir vadovė, lektorė, turinti 25 metų praktinę patirtį personalo valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, 15 metų praktinę vadovų ir organizacijų bei darbuotojų konsultavimo patirtį, VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos narė, Verslo moterų tinklo Kauno skyriaus valdybos narė.

   

  Kontaktai pasiteiravimui:

  Tel. +37061648090, el.p. irma@hrpaslaugos.lt

  Tel. +37065206402, el.p. egle@hrpaslaugos.lt

  Kviečiame aktyviai dalyvauti! Registruotis- kpvk@chamber.lt

  Loading Map....

  Data: 2018-11-21, nuo 16:00 iki 18:00

  Vieta: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vytauto pr. 29 (II a.), Kaunas


Skip to content