• Ką biudžetinės įstaigos vadovas turi žinoti apie naująjį LR darbo kodeksą? (Jonavoje)

  Pirmieji mėnesiai dirbant pagal naująjį DK jau atskleidė įmonėms dažniausiai iškylančius sunkumus ir klausimus: kokios rūšies darbo sutartis sudaryti, kokius darbo santykius reglamentuojančius dokumentus pakanka peržiūrėti ir pakoreguoti, o kokių naujų reikia, kam priklauso lengvatos (mamadieniai), atostogų specifika ir pan.

  Socialiniuose tinkluose inicijavusi diskusiją ir susisteminusi biudžetinėse organizacijose (švietimas, kultūra, sportas, socialinis darbas ir pan.) kylančias problemas taikant LR DK, VšĮ “Personalo praktikų paslaugos” kviečia Jus į mokymus “Ką biudžetinės įstaigos vadovas turi žinoti apie naująjį LR darbo kodeksą?”

  Pagrindinės temos:

  • darbo sutarčių rūšys, būtinosios ir papildomos darbo sutarties sąlygos, darbo sutarties pildymas vadovaujantis nauja, pavyzdine forma ir informacijos apie darbo sutarties sąlygas pateikimas pagal LR DK 44 str.

  • 17 galimų lokalių darbo teisės normų (tvarkos, taisyklės, nuostatai, instrukcjos, etc.): koreguoti, ruošti naujas, ar integruoti (ir kurias integruoti) į darbo tvarkos taisykles; ar reikia darbo tvarkos taisyklių? Išsami apžvalga.

  • darbo ir poilsio laikas, legvatos

  • naujame LR DK nenumatytos drausminės nuobaudos. Kaip elgtis, darbuotojui pažeidus darbo drausmė?

  • darbdaviui priklausančių darbo priemonių (materialių ir nematerialių) naudojimo tvarka, atsakomybė

  • darbuotojų stebėsena, lygių galimybių politika

  • šeiminių įsipareigojimų vykdymas

  • pareiginiai nuostatai jų svarba

  • atostogos, jų suteikimo tvarka

  • darbo apmokėjimo sistema – kas ta?

  • darbuotojų atstovavimas – darbuotojų patikėtinis, darbo taryba ar profsąjunga? Darbuotojus atstovaujančio organo rinkimų organizavimas-darbdavio pareiga. Kaip tai padaryti?

  • darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūra

  • ir visa kita apie naująjį Darbo kodeksą: Jūsų klausimai – mūsų atsakymai

  Jaučiamės gerai, kai klientui pateikiame tik konkrečiai jam pritaikytą informaciją ir paruoštus dokumentų paketus

  Lektorė:

  Eglė Makselytė: VšĮ “Personalo praktikų paslaugos” steigėja ir vadovė, lektorė, turinti 25 metų praktinę patirtį personalo valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, 10 metų praktinę vadovų ir organizacijų bei darbuotojų konsultavimo patirtį, VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos narė, Verslo moterų tinklo Kauno regiono tarybos narė.

  Darbotvarkė:

  08:50 val. Dalyvių registracija

  09:00 val. Mokymai “Ką biudžetinės įstaigos vadovas turi žinoti apie naująjį LR darbo kodeksą?”

  10:45 -11.00 val. Kavos pertraukėlė

  11:00 -12.45 val. Atsakymai į klausimus, diskusijos

  13:00 val. Pabaiga

  Dalyviams bus išduota seminaro medžiaga, dalyvio pažymėjimai.

  Seminaro data:

  2017 m. lapkričio 23 d., ketvirtadienis

  Seminaro vieta:

  UAB “Baldai jums”, Fabriko g.3, Jonava) II aukšto salė. KPPAR nariams, mokantiems nario mokestį – seminaras nemokamas. Seminaro kaina kitoms įmonėms, organizacijoms ar fiziniams asmenims – 40 Eur. PVM neskaičiuojamas pagal PVM įst.22 straipsnio 1 dalį.

  Maloniai prašome registruotis internetu arba el. paštu dalia.sinkeviciene@chamber.lt, registracija privaloma. Nemokamai registruosime po vieną dalyvį iš įmonių-narių. Informacija telefonu 8-679 74343.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu sąskaitą išankstiniam apmokėjimui arba atsiųsime žinutę “užregistruota”. Prašome dalyvio mokestį pervesti į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo sąskaitą (įmonės kodas 303298793, a/s LT887044060008009065 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus atsiųsta po mokymų, registracijoje nurodytu e-paštu. Neatvykus pinigai už seminarą grąžinami, apie nedalyvavimą pranešus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Mokymai įvyks tik susirinkus minimaliam dalyvių skaičiui.


  Data: 2017-11-23, nuo 09:00 iki 13:00


Skip to content