• Informacinis seminaras: Įmonės/įstaigos dokumentų tvarkymas ir apskaita 2012 metais

  Informacinis, praktinis, diskusinis seminaras Kauno Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaune) birželio 4 dieną, 9.00 – 15.00 val.!

  Net 6 valandas aptarinėsime teorinius bei praktinius dokumentų tvarkymo aspektus bei ypatumus įmonėse! Analizuosime iškilusius sunkumus bei ieškosime jų sprendimo būdų!

  Dėmesio – naujiena: Seminaro dalyviai turės išskirtinę galimybę individualiai konsultacijai tik už 30 lt! Šios konsultacijos metu galėsite aptarti tik Jūsų įmonei aktualius klausimus bei jų sprendimo būdus tema :

  “ĮMONĖS / ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR APSKAITA 2012 METAIS: 2011 – 2012M. ĮSIGALIOJUSIŲ REIKALAVIMŲ PRAKTINIS TAIKYMAS”

  Seminaro tikslas – tobulinti dokumentų tvarkymo ir apskaitos gebėjimus.

  Seminaro metu analizuojami klausimai:

  1. Dokumentacijos plano rengimas ir įforminimas: struktūra, turinys, įforminimas.

  1.1. Bylų indeksų struktūra. Elektroninių, vaizdo ir garso dokumentų bylų indeksai.

  Bylų antraščių formulavimas. Saugojimo terminų nustatymas. Saugojimo termino nustatymas, kai yra bendru Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus ir centrinės valstybinio administravimo įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta atitinkamos srities įstaigų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Parengto Dokumentacijos plano įforminimas. Užbaigtų bylų dokumentacijos plane apskaita.

  1.2. Dokumentacijos planuose dažniausiai pasitaikančios klaidos.

  2. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

  2. 1. Siunčiamų, gaunamų ir vidaus dokumentų tvarkymas: dokumentų registrų racionalaus kiekio nustatymas, dokumentų registrų sąrašo rengimas ir įforminimas; dokumentų registravimas: vidaus, siunčiamų, gaunamų ir kt. registrų turinys, įforminimas, saugojimo terminai.
  2.2. Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje: bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita.

  Elektroninių bylų sudarymas ir apskaita.

  3. Užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams:

  3.1. Bylų paruošimas ir perdavimas archyviniam saugojimui (ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų dokumentų chronologijos keitimas, bylų (dokumentų) perdavimo archyviniam saugojimui akto rengimas, bylų perdavimo saugoti procedūra). Bylų atrinkimas saugojimui ir naikinimui (Dokumentų vertės nustatymas, naikinti atrinktų bylų (dokumentų) naikinimas).

  3.2. .Bylų, atrinktų archyviniam saugojimui, tvarkymas (siuvimas/rišimas, lapų numeravimas, baigiamojo įrašo įrašymas, antraštinio lapo užpildymas).

  3.3. Užbaigtų bylų sąrašo rengimas (turinys, įforminimas).
  Bylų apyrašų rengimas (rūšys, turinys, įforminimas).

  4. Kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema.

  Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus

  Diskusija

  Seminaro trukmė: 9.00 – 15.00

  Kavos pertraukos: 10.30 – 10.45 val.; 12.30 – 12.45val.

  Seminaro lektorė – Virginija Chreptavičienė – Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto docentė, daktarė. Nuo 1995 m. veda seminarus, konsultuoja įstaigų, įmonių darbuotojus žmogiškųjų išteklių vadybos ir audito, organizacijos kultūros, įmonės veiklos bei personalo dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo ir kt. klausimais.

  Seminaras vyks Kauno PPA rūmų salėje, K.Donelaičio g.8, Kaune.

  Seminaro metu dalyviams bus išduoti pažymejimai ir dalomoji medžiaga.

  Jūsų investicija

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams seminaro kaina – 120Lt.

  kitiems klausytojams – 160Lt.

  Pageidaujantiems individualios konsultacijos po seminaro – papildomai 30 Lt.

  Išankstinė registracija. Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti tel. (837)203483, el. paštu: ingrida.braziuniene@chamber.lt

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą (prisegame).

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmones kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 06.04.doc

  Data: 2012-06-04, nuo 09:00 iki 15:00


Skip to content