• INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ TEIKIMO VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TVARKA Jonavoje

  Seminaro tikslai

  Nuo 2013 m. spalio 1 d. įsigalioja Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas, kuris nustato, kad visi privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys iki 2013 m. gruodžio 31 d. privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją (užpildyti deklaraciją) apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, vėliau ją tikslinant pagal poreikį.

  Seminaro vertė

  Galimybė gauti informaciją iš kompetentingų savo srities specialistų bei ekspertų. Diskusijų pagalba išsiaiškinami klausimai konkrečių įmonių situacijų sprendimui. Pasidalijimas gerąja praktika, kontaktų tarp įmonių užmezgimas.

  Lektorė

  UAB “SDG” konsultacijų departamento ekspertė

  Tikslinė auditorija

  Įmonių bei padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos bei personalo specialistai, ūkininkai.

  Seminaro programa (darbotvarkė)

  09.45 – Dalyvių registracija.

  10.00 – Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarka

  10.45 – Rodiklių, apibūdinančių darbdavio (draudėjo) darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, dydžių apskaičiavimo ir jų teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai tvarka

  11.30 – Kavos pertrauka

  11.45 – Pagrindinė darbdavio atsakomybė darbuotojų saugos ir sveikatos srityje arba ko turi imtis darbdavys, kad mokėtų mažiausią nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo (“Sodros”) įmokos tarifą.

  12.30 – Diskusija

  13.00 – Seminaro pabaiga

  Seminaro data, vieta

  2013 m. lapkričio 27 d., 10 val.

  Kauno prekybos, pramonės amatų rūmų Jonavos atstovybė ,

  Fabriko g.3, (UAB Baldai jums administracinės patalpos, II aukšto salė)

  Jonava, LT-55111

  Kaina

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 70 Lt + PVM,

  kitiems klausytojams – 100 Lt + PVM.

  Į kainą įskaičiuota: metodinė medžiaga, kava, užkandžiai, pažymėjimai.

  Šis seminaras atitinka Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą, pagal kurią bus išduodami pažymėjimai ir įskaitytos kvalifikacijos kėlimo valandos.

  Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611, 40 p. “Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbdavių įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, turintys pažymėjimą (kodas 1111), kvalifikaciją tobulina stažuotėse, kursuose, seminaruose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, mokymo įstaigos” bei 41 p. “Kvalifikacijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne mažesnė kaip 60 valandų”.

  1127_dalyvio_anketa.doc

  Data: 2013-11-27, nuo 10:00 iki 13:00


Skip to content