• Įmonės strateginis valdymas: strateginių sprendimų priėmimas

  SEMINARAS SKIRTAS:

  Įmonių vadovams, vadovų pavaduotojams, padalinių, skyrių vadovams, grupių lyderiams / vadovams.

  SEMINARO TIKSLAI:

  Suvokti: įmonės strateginio potencialo, išorinės aplinkos įvertinimo metodus, strateginių sprendimų alternatyvas, jų taikymo prielaidas.
  Gebėti: įvertinti organizacijos strateginį potencialą bei aplinkos galimybes ir grėsmes, suformuluoti įmonės strateginius tikslus, numatyti organizacijos strateginio vystymosi alternatyvas bei jas įvertinti, suformuoti pagrįstą organizacijos strategiją, numatant ir jos įgyvendinimo organizacinius aspektus.

  PROGRAMA:

  • Nuo ko pradėti formuojant įmonės strategiją (strateginiai tikslai)?

  • Efektyvus sprendimų priėmimo procesas. Gebėjimas analizuoti, generuoti, vertinti, įgyvendinti, kontroliuoti.

  • Išorinės bei vidinės aplinkos veiksnių analizė.

  • Strateginių pokyčių valdymo svarba.

  • Subalansuotų rodiklių koncepcija formuojant strateginį žemėlapį.

  MOKYMO METODAI

  Mokymas organizuojamas derinant teorines žinias su praktine patirtimi. Dalijamasi turima gerąja praktika, diskutuojama, atsakoma į rūpimus klausimus. Užsiėmimų metu atliekamos individualios ir grupinės užduotys, vyksta jų aptarimas.

  SEMINARO LEKTORIUS – Linas Gudonavičius, turintis didesnę nei 10 metų patirtį vadovavimo srityje, iš jų daugiau nei 5 metus tarptautiniu lygmeniu. Jau 10 metų dirba lektoriumi/konsultantu, veda seminarus strateginio mąstymo, sprendimų priėmimo, pokyčių valdymo, išorinės bei vidinės organizacijos aplinkos analizės, planavimų, įmonės veiklos scenarijų metodų ir kitomis su strateginiu valdymu susijusiomis temomis. Lektorius taip pat teikia individualias su verslo kūrimu bei strateginiu valdymu susijusias konsultacijas.

  Pastaruoju laikotarpiu užima vadovaujančias pareigas įmonėje, tarp kurios klientų yra ir pasaulyje puikiai žinomų prekių ženklų. Veiklos sritis – strateginis įvairaus lygio procesų bei pokyčių valdymas, įvairi su planavimu, pardavimais, klientų aptarnavimu ir valdymu (personalo, projektų ir pan.) susijusi veikla.

  Seminaras vyks Kauno PPA rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8, Kaune.

  Seminaro trukmė: 9.00-14.00 val. (kavos pertrauka 11.15-11.30 val.).

  Dalyvio mokestis: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 40 EUR (plius PVM), kitiems klausytojams – 60 EUR (plius PVM).

  Dalyviai gaus dalomąją medžiagą ir pažymėjimus.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Raštu įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 2 d. iki seminaro – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai. Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus – pinigai negrąžinami.

  Platesnė informacija el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt
  , tel. (8 37) 22 92 12 .

  Kviečiame dalyvauti!

  Data: 2015-11-24, nuo 09:00 iki 14:00


Skip to content