• Įmonės/įstaigos dokumentų valdymas

  2011m. birželio 29d. 9.00-14.00 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje (K.Donelaičio g. 8, Kaune) rengiamas praktinis seminaras tema:

  ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VALDYMAS

  Seminaro tikslas – susipažinti su teisės aktų, reglamentuojančių įmonės/įstaigos dokumentų valdymą, naujausiais reikalavimais; atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias dokumentų rengimo, įforminimo tvarkymo ir apskaitos klaidas.

  Seminaro programa:

  1. Teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą (Dokumentų rengimo taisyklės; Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės; 2011 m. kovo 18d. įsigaliojusi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė ir kt.) naujausi pakeitimai.

  2. Teisės aktų, tvirtinamų vadovo įsakymu, rūšys, jų rengimo ir įforminimo reikalavimai: teksto ypatumai, rengimas, derinimas, tvirtinimas, originalo ir antrojo egz. įforminimas, supažindinimo su teisės aktais procedūra ir įforminimas.

  3. Siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimo ir kt.) rengimo ir įforminimo reikalavimai: teksto ypatumai, rengimas, derinimas, pasirašymas, originalo ir egz., liekančios įstaigoje, įforminimas. Pagrindinio antspaudo naudojimo atvejai.

  4. Vidaus dokumentų (aktų, protokolų, pažymų, tarnybinių pranešimų ir kt.) rengimo ir įforminimo reikalavimai: teksto ypatumai, rengimas, pasirašymas, tvirtinimas.

  5. Teisės aktų (įsakymų, nutarimų) rengimo ir įforminimo reikalavimai: teksto ypatumai, projekto rengimas, derinimas, originalo įforminimas, supažindinimo su teisės aktu procedūra ir įforminimas

  6. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos kalendorinių metų eigoje reikalavimai:
   • Dokumentacijos plano ir jo papildymo sąrašo kokybės įvertinimas: bylų antraščių formulavimas; saugojimo terminų nustatymas; vienarūšių bylų sąrašo sudarymas, dokumentacijos plano ir jo papildymo sąrašo įforminimas.

   • Dokumentų registravimas: dokumentų registrų racionalaus skaičiaus pasirinkimas, jų apskaita.

   • Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita).

  7. Užbaigtų bylų tvarkymas:

   • Bylų (dokumentų) paruošimas archyviniam saugojimui:

  Diskusija. Atsakymai į klausimus

  Kavos pertraukėlė: 11.00-11.15

  Seminaro lektorė – Virginija Chreptavičienė – Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto docentė, daktarė. Nuo 1995 m. veda seminarus, konsultuoja įstaigų, įmonių darbuotojus žmogiškųjų išteklių vadybos ir audito, organizacijos kultūros, įmonės veiklos bei personalo dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo ir kt. klausimais.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė medžiaga, kurią galėsite naudoti tiesioginiame darbe.

  Seminaro kaina: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 120 Lt, kitiems klausytojams – 160 Lt.

  Registracija tel.(8 37) 20 12 94, el.paštu: vera.mileikiene@chambers.lt
  .

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Data: 2011-06-29, nuo 09:00 iki 14:00


Skip to content