• Įmonės dokumentų tvarkymas ir apskaita 2011 metais: naujausi pakeitimai įsigaliojus Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklei.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia į praktinį seminarą

  Įmonės dokumentų tvarkymas ir apskaita 2011 metais: naujausi pakeitimai įsigaliojus Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklei.

  Seminaras įvyks vasario 18 d. 10.00 – 14.00 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, K.Donelaičio g.8, Kaune

  Seminaro tikslas– suteikti žinių apie dokumentų saugojimo terminų nustatymą, tvarkymą, saugojimą ir apskaitą 2011 metais bei išryškinti dažniausiai pasitaikančias dokumentų tvarkymo ir apskaitos klaidas.

  Seminaro metu analizuojami klausimai:

  1. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

  • Dokumentacijos plano struktūra ir turinys: bylų indeksų, bylų antraščių sudarymas, dokumentų saugojimo terminų nustatymas, dokumentacijos plano įforminimas; Dokumentacijos plano papildymo paskirtis, jo rengimas ir įforminimas. Vienarūšių bylų sąrašo sudarymas. Dokumentacijos plano suvestinės rengimas.

  • Siunčiamų, gaunamų ir vidaus dokumentų tvarkymas: dokumentų registrų racionalaus kiekio nustatymas, sąrašo rengimas ir įforminimas; dokumentų registravimas: vidaus, siunčiamų, gaunamų ir kt. registrų turinys, įforminimas, saugojimo terminai.

  • Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje: bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita.

  • Užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams: bylų paruošimas ir perdavimas archyviniam saugojimui (ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų dokumentų chronologijos keitimas, bylų (dokumentų) perdavimo archyviniam saugojimui akto rengimas, bylų perdavimo saugoti procedūra). Bylų atrinkimas saugojimui ir naikinimui (Dokumentų vertės nustatymas, naikinti atrinktų bylų (dokumentų) naikinimas).

  • Bylų, atrinktų archyviniam saugojimui, tvarkymas (siuvimas/rišimas, lapų numeravimas, baigiamojo įrašo įrašymas, antraštinio lapo užpildymas).

  2. Užbaigtų bylų sąrašo rengimas (turinys, įforminimas).
  3. Bylų apyrašų rengimas (rūšys, turinys, įforminimas).

  Seminaro trukmė: 10.00 – 14.00
  Kavos pertraukėlė: 12.00 – 12.15

  Lektorė – Virginija Chreptavičienė – Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto docentė, daktarė. Nuo 1995 m. veda seminarus, konsultuoja įstaigų, įmonių darbuotojus žmogiškųjų išteklių vadybos ir audito, organizacijos kultūros, įmonės veiklos bei personalo dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo ir kt. klausimais.

  Seminaro kaina Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 110 Lt, kitiems klausytojams–150 Lt.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė medžiaga, kurią galėsite naudoti tiesioginiame darbe.

  Išankstinė registracija tel. (8 37) 20 12 94, el. paštu: vera.mileikiene@chambers.lt

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8) arba pervesti nurodytą sumą į rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant.

  Dalyvio anketa 02.18.doc

  Data: 2011-02-18, nuo 10:00 iki 14:00


Skip to content