• Įmonės apskaitos politikos įtaka finansiniams rodikliams

  KAUNO FINANSININKŲ KLUBAS veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose š.m. rugsėjo 26 d. 14 val. Kauno PPA rūmų seminarų salėje (K.Donelaičio g.8) rengia seminarą tema:

   

   

  Įmonės apskaitos politikos įtaka finansiniams rodikliams

  • Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės veiklos analizės šaltinis. Finansinių santykinių rodiklių naudojimo galimybės.
  • Pelną didinantys/mažinantys apskaitos politikos pasirinkimai. Apskaitos politikos formavimas pagal atskirus apskaitos objektus (ilgalaikio materialaus turto, ilgalaikio nematerialaus turto, atsargų, per vienerius metus gautinų sumų, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaitos politikos pasirinkimai)
  • Turto bei įsipareigojimų pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose (tyrimo rezultatų analizė)

   

  Lektorė: Vilniaus universiteto profesorė dr. Rasa Kanapickienė

  Kauno finansininkų klubo nariams seminaras nemokamas. Kitiems dalyviams – 50,-Lt.

   

  Maloniai kviečiame dalyvauti visus pageidaujančius.

   

  Apie savo dalyvavimą prašome pranešti el.paštu: vera.mileikiene@chambers.lt arba telefonu 8 37 203483

   

  Data: 2011-09-26, nuo 14:00 iki 16:00


Skip to content