• Generalinė asamblėja

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius informuoja, kad Rūmų taryba savo sprendimu paskyrė Generalinės asamblėjos datą ir Rūmų tarybos vardu kviečia dalyvauti Generalinėje asamblėjoje (visuotiniame Rūmų narių atstovų susirinkime).

  Generalinė asamblėja vyks birželio 18 d., 14 val. Harmony parke, Sinergijos erdvėje (dengtoje sezoninėje salėje lauke, uždaroje teritorijoje – laikantis karantino sąlygų). Adresas: Vazgaikiemis, Saulės vaikų g. 18, Prienų rajonas, 41-asis kelio Kaunas – Alytus kilometras.

  Generalinėje asamblėjoje dalyvaujančių Rūmų narių atstovų registracija prasidės nuo 13 val.

  Darbotvarkės projektas:

  1. Organizaciniai Generalinės asamblėjos klausimai:

  1.1. Mandatų ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

  1.2. Mandatų komisijos pirmininko pranešimas.

  1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

  1.4. Darbotvarkės tvirtinimas.

  1.5. Generalinės asamblėjos darbo tvarka.

  1. Rūmų prezidento ataskaita dėl 2016–2019 m. Rūmų veiklos.
  2. Rūmų revizijos komisijos pirmininko ataskaita dėl 2016–2019 m. Rūmų finansinės veiklos.
  3. 2016–2019 m. Rūmų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  4. 2016–2019 m. Rūmų finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  5. Svečių pasisakymai. Apdovanojimai.
  6. Rūmų prezidento rinkimai.
  7. Rūmų viceprezidentų rinkimai.
  8. Rūmų tarybos narių rinkimai.
  9. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
  10. 2020-2023 m. Rūmų veiklos krypčių projekto pristatymas.
  11. 2020-2023 m. Rūmų biudžeto projekto pristatymas.
  12. 2020-2023 m. Rūmų veiklos krypčių tvirtinimas.
  13. 2020-2023 m. Rūmų biudžeto projekto tvirtinimas.
  14. Rūmų naujos redakcijos įstatų pristatymas ir tvirtinimas.
  15. Rūmų tarybos darbo reglamento pristatymas ir tvirtinimas.
  16. Rūmų revizijos komisijos darbo reglamento pristatymas ir tvirtinimas.
  17. Kiti klausimai.

  Po oficialios dalies – furšetas, numatoma nuo 16 val.

  Maloniai prašome iki birželio 15 d. Rūmų narių atstovus informuoti dėl dalyvavimo. Registracija: andreja.starkute@chamber.lt, tel. 8 614 08527.

  Išankstinės registracijos metu prašome pateikti skenuotą įgaliojimą, jei Generalinėje asamblėjoje dalyvaus ne įmonės (juridinio asmens) vadovas, registruotas juridinių asmenų registre. (Įgaliojimo pavyzdys)

  Rūmų narys, fizinis asmuo, veikiantis pagal individualią veiklą, veiklos liudijimą ar kitą dokumentą, turi pateikti notaro patvirtintą skenuotą įgaliojimą, jei ne pats dalyvaus Generalinėje asamblėjoje.

  Birželio 18 d. registracijos metu prašome pateikti asmens dokumentą, įgaliojimo originalą.

  Su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklą reglamentuojančiais dokumentais galite susipažinti www.chamber.lt. Papildomą informaciją, susijusią su Generalinės asamblėjos darbotvarke, pateiksime Rūmų svetainėje nuo birželio 11 d.

  Informuojame, kad įmonės registracijos ir buveinės adresais, registruotu paštu Rūmų nariams yra išsiųsti kvietimai į Generalinę asamblėją.

  Kvietimas Rūmų narių – įmonių (juridinių asmenų) vadovams

  Kvietimas Rūmų nariams – fiziniams asmenims

  Loading Map....

  Data: 2020-06-18, nuo 14:00 iki 18:00

  Vieta: Harmony parkas, Sinergijos erdvė, Vazgaikiemis, Saulės vaikų g. 18, Prienų rajonas


Skip to content