• Forumas „Užsieniečių įdarbinimas – migracijos politika ir praktiniai patarimai“

  FORUMAS

  UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS – MIGRACIJOS POLITIKA IR PRAKTINIAI PATARIMAI

  2017 m. gruodžio 7 d.

  Aula salė (II aukštas), KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas,

  A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

  PROGRAMA

  Viena iš dažniausiai verslo atstovų įvardinamų problemų – tai darbuotojų trūkumas. Forumo metu išsiaiškinsime kaip įdarbinti užsienio piliečius iš trečiųjų šalių: teisinį reglamentavimą, procedūras, integracijos aspektus; aptarsime planuojamus pasikeitimus nuo 2018 metų; įmonių atstovai pasidalins praktiniais pavyzdžiais. Forumo metu išsakysime identifikuotą problematiką ir įvardinsime galimas priemones jai spręsti, po forumo apibendrintą medžiagą pateiksime atsakingoms institucijoms.

  09:00 – 09:05

  Forumo atidarymo žodis

  doc. dr. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas

  09:05 – 09:10

  Sveikinimo žodis

  Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

  09:10 – 09:35

  Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką darbo pagrindu ir teisinis reglamentavimas pagal LR įstatymus

  (ES direktyvos, sąlygos dėl leidimų išdavimo, užsieniečių darbas pagal darbo sutartis ir komandiravimas ir kt.)

  Pranešėja: Rasa Malaiškienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė

  09:35 – 09:55

  Užsieniečių legalizavimas darbo pagrindu

  (nacionalinės D vizos, leidimai laikinai gyventi, prašymų pateikimas, jų nagrinėjimo eiga ir naujovės nuo 2018 m.)

  Pranešėja: Lucija Voišnis, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imigracijos skyriaus vedėja

  09:55 – 10:15

  Nacionalinių vizų išdavimo klausimai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse

  (statistika, srautai, procedūros, susijusios su nacionalinės D vizos išdavimu, išdavimo terminai, kiti procedūriniai klausimai, situacijos, kurių reikėtų vengti)

  Pranešėjas: Mindaugas Vyskupaitis, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Šengeno skyriaus antrasis sekretorius

  10:15 – 10:35

  Užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tvarka

  (leidimai dirbti, reikalavimai darbdaviams, studentų ir absolventų įdarbinimas Lietuvoje, kt.)

  Pranešėja: Danguolė Galinienė, Kauno teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

  10:35 – 11:00

  kavos pertrauka

  11:00 – 11:15

  Užsieniečių darbuotojų integracijos iššūkiai Baltijos šalyse

  Pranešėjai:

  Prof. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros profesorė

  Doc. Dr. Kęstutis Duoba, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslo prodekanas

  11:15 – 11:30

  Kaip kurti palankesnę aplinką migrantams? Penkios idėjos iš tarpgrupinių santykių psichologijos

  (esminiai tarpgrupinio suvokimo dėsningumai: kaip žmonės suvokia savo ir svetimas grupes bei jų atstovus, kaip šie dėsningumai pasireiškia grįžtančių ir naujai atvykstančių migrantų (ne)priėmimo atveju)

  Pranešėja: Doc. Dr. Rasa Erentaitė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešosios politikos ir administravimo instituto mokslininkė stažuotoja

  11:30 – 11:45

  Užsieniečių įdarbinimas praktikoje, kylantys sunkumai ir kaip jų išvengti

  (sunkumai su kuriais susiduriama įdarbinant užsieniečius, teismų praktika užsieniečių įdarbinimo klausimais, laikinasis įdarbinimas, praktiniai patarimai darbdaviams)

  Pranešėjas: Andrius Jurevičius, advokato padėjėjas, Viliušis ir Astromskis advokatų profesinė bendrija

  11:45 – 12:00

  Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo ypatybės

  (pokyčiai darbo rinkoje, darbuotojų paieškoje ir dokumentų ruošimo tvarkose, dviejų metų aspektu; paklausiausios profesijos ir įdarbinimo niuansai, įdarbinimo agentūrų veikla)

  Pranešėjas: Rimgaudas Pauliukaitis, UAB “Nostrum” AJS

  12:00 – 12:30

  Įmonių praktika įdarbinant užsieniečius. Praktiniai pavyzdžiai ir problematika

  Pranešėjai:
  Jaunius Malinauskas, UAB “Hoptransa” direktoriaus pavaduotojas

  Ilona Santockytė, UAB “Omniteksas” personalo vadybininkė

  Odeta Bložienė, “Jurgis ir Drakonas” šeimos restoranų verslo vadovė

  12:30 – 14:00

  Diskusija “Užsieniečių įdarbinimas – misija įmanoma?”. Siūlymai ir išvados

  Renginys nemokamas, registracija būtina iki gruodžio 5 d. čia
  , informacija: 868736240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt

  Forumo organizatoriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras

  Pastaba: programa gali būti šiek tiek pakoreguota.


  Data: 2017-12-07, nuo 09:00 iki 14:00


Skip to content