• Dviejų dalių praktinis seminaras Jonavoje

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ JONAVOS FILIALAS

  2015 m. balandžio 28 d. 09:00 val.

  Kviečia dalyvauti II dalių praktiniame seminare Jonavoje

  “I dalis – DOKUMENTŲ GRUPAVIMAS IR RENGIMAS, PRIVALOMIEJI DOKUMENTŲ REKVIZITAI 2015 METAIS: AKTUALŪS REIKALAVIMAI, PRAKTINIS TAIKYMAS”

  I dalies turinys:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą ir apskaitą.
  2. Dokumentų grupavimas.
  3. Dokumentų rengimo ypatumai pagal rūšis, privalomieji ir papildomi rekvizitai.
  4. Antspaudų dėjimo tvarka ir pakeitimai.
  5. Dokumentų registravimo reikalavimai.
  6. Dalykinio susirašinėjimo elektroniniu paštu ypatumai, kultūra.
  Skaitmeninėje laikmenoje pateikiami pagrindinių veiklos dokumentų pavyzdžiai, kurių pagrindu darbuotojai galės rengti taisyklingus dokumentus. Pateikiama metodinė medžiaga.

  “II dalis- DOKUMENTŲ TVARKYMAS, ARCHYVAVIMAS IR APSKAITA 2015 METAIS: AKTUALŪS REIKALAVIMAI, PRAKTINIS TAIKYMAS”

  II dalies turinys:

  1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimai 2015 metais (pagrindiniai pakeitimai).
  2. Bylų sudarymo kalendorinių metų eigoje reikalavimai.
  3. Bendrosios dokumentų saugojimo terminų rodyklės analizė.
  4. Bylų dokumentacijos plano sudarymo reikalavimai.
  5. Užbaigtų bylų tvarkymo ir apskaitos reikalavimai:
  5.1 .Užbaigtų bylų perdavimas saugojimui: bylų perdavimo saugojimui terminai, perdavimo atsakomybė, perdavimo procedūra;
  5.2 . Trumpo saugojimo užbaigtų bylų tvarkymo ir apskaitos reikalavimai;
  5.3 . Ilgai ir nuolat saugomų dokumentų užbaigtų bylų tvarkymo ir apskaitos reikalavimai;
  5.4 . Dokumentų vertės ekspertizė: dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo laikas, termino pratęsimas, šių bylų apskaita;
  5.5 . Atrinktų naikinti dokumentų naikinimo procedūra. Dokumentų naikinimo akto rengimas ir įforminimas.

  LektorėRasa Rockinienė – darbo patirtis dokumentų valdymo ir archyvavimo srityje 10 metų: nuo 2003 m. dirbo administratore, personalo vadybininke-juriste, vadovavo archyvų tvarkymams, vadovavo likviduojamų įmonių archyvo sutvarkymui ir pridavimui į Lietuvos savivaldybės archyvus. Nuo 2010 gegužės mėnesio vykdo individualią veiklą, vesdama seminarus ir nuotolinius mokymus dokumentų rengimo ir archyvavimo temomis, teikia teisines paslaugas. Šiuo metu dirba bankroto administratorės kontoroje -padeda administruoti bankrutuojančias įmones, rengia mokymus pagal Europos sąjungos vykdomus projektus.

  Seminaro trukmė : I dalis 09.00 – 12.00 ; II dalis 12.20 – 15.30 .Galimas dalyvavimas abiejose, arba pasirinktinėje seminaro dalyse.

  Kavos pertraukėlė 12.00-12.20;

  Abiejų dalių seminaro kaina: Kauno PPA rūmų nariams – 50 eur, vienos dalies pasirinktinai -30 eur; Kitiems klausytojams atitinkamai 60 eur ir 40 eur.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė (dalomoji) medžiaga, skaitmeninėje laikmenoje pateikiami pagrindiniai veiklos dokumentų pavyzdžiai, kurių pagrindu darbuotojai galės rengti taisyklingus dokumentus.

  Daugiau informacijos: tel. 8-679-74343, el. paštu: dalia.sinkeviciene@chamber.lt

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Prašome pervesti nurodytą sumą į KPPAR Jonavos filialo sąskaitą (įmones kodas 303298793, a/s LT 88 7044 0600 0800 9065 AB SEB banke). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu. Neatvykus, pinigai už seminarą grąžinami, apie nedalyvavimą pranešus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Seminaras įvyks, tik susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Data: 2015-04-28, nuo 09:00 iki 15:30


Skip to content