• Dokumentų valdymo aktualijos įstaigose ir organizacijose

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  2016 m. gegužės 12 d.

  kviečia į praktinį seminarą

  Dokumentų valdymo aktualijos įstaigose ir organizacijose

  I dalis – Įstaigų dokumentų rengimo aktualijos

  Turinys:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą. Dokumentų valdymo efektyvumo priemonės. Oficialių dokumentų įforminimo ir rengimo bendrieji reikalavimai;

  2. Dokumentų rūšiavimas – grupavimas. Tvirtinamieji teisės aktai, vidaus ir siunčiami dokumentai, teisės aktai;

  3. Dokumentų rengimo ypatumai pagal rūšis. Privalomieji ir papildomi rekvizitai, jų išdėstymas. Dokumentų priedai, pridedami dokumentai, išrašai;

  4. Antspaudų dėjimo tvarka. Antspaudo atsisakymo tvarka, antspaudo vieta dokumente, antspaudo naikinimas. Kokiuose dokumentuose privalomas antspaudas, kaip informuojama, jei antspaudas nenaudojamas. Antspaudo vieta kopijos tikrumo žymoje;

  5. Dokumentų apskaita. Registravimas, registrų rūšys, registrų sąrašo sudarymas. Kaip registruojami ir kokiuose registruose oficialūs dokumentai; Gautų elektroninių dokumentų registravimas;

  6. Dalykinio susirašinėjimo elektroniniu paštu ypatumai. Kokie keliami reikalavimai susirašinėjimui elektroniniu paštu, turiniui, formai, pridedamiems dokumentams.

  II dalis Dokumentų tvarkymas, archyvavimas ir naikinimas įstaigose, organizacijose (praktinis taikymas)

  Turinys:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą ir saugojimą. Vadovo atsakomybė;

  2. Bendroji dokumentų saugojimo terminų rodyklė, jos analizė (įstaigos dokumentų saugojimo terminai, jų nustatymas, pratęsimas);

  3. Dokumentacijos plano sudarymas, papildymas;

  4. Bylų sudarymas ir tvarkymas (perdavimas iš skyrių į archyvą, trumpai ir ilgai saugomų užbaigtų bylų archyvavimas). Elektroninių dokumentų ir skaitmeninių kopijų tvarkymas ir saugojimas;

  5. Dokumentų ekspertizė, naikinimas (naikinimo akto sudarymas, sprendimų priėmimas ir įforminimas dingus dokumentams arba juos nepataisomai sugadinus);

  6. Užbaigtų bylų apskaita (sąrašų, apyrašų sudarymas, istorinės pažymos parengimas);

  7. Reikalavimai archyvinių saugyklų patalpoms, saugomų dokumentų naudojimo tvarka.

  LektorėRasa Rockinienė – darbo patirtis dokumentų valdymo ir archyvavimo srityje 10 metų. Dirbo du metus vyr. buhaltere nedidelėje prekybinėje įmonėje. Nuo 2010 m. gegužės vykdo individualią veiklą vesdama, seminarus ir nuotolinius mokymus dokumentų rengimo ir archyvavimo temomis, teikia teisines paslaugas. Nuo 2010 m. gegužės dirba lektore UAB “Globalios idėjos” bei bankroto administratorės kontoroje – padeda administruoti bankrutuojančias įmones. Mokymai parengti pagal Europos Sąjungos vykdomus projektus: surengti dokumentų rengimo bei valdymo pagrindų kursai “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse” projektui “Norim mokytis kartu”. Nuo 2013 m. vasario 25 d. lektorė veda mokymus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoje programoje “Vietos veiklos grupių administracinių gebėjimų ugdymas”, “Dokumentų valdymas nevyriausybinėje organizacijoje”.

  Seminaro trukmė: 9.00-15.30 (kavos pertraukėlė: 12.15-12.30)

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė medžiaga, kurią galės naudoti tiesioginiame darbe.

  Platesnė informacija el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  , tel. (8 37) 20 34 83.

  Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

  Data: 2016-05-12, nuo 09:00 iki 15:30


Skip to content