• Dokumentų valdymas: dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas. 2011-2012 m. pakeitimai, aktualijos, naujovės

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

  IR

  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA

  2012 M. LAPKRIČIO 30 D.
  KVIEČIA DALYVAUTI SEMINARE
  DOKUMENTŲ VALDYMAS :
  dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas.
  2011-2012 m. pakeitimai, aktualijos, naujovės

  SEMINARO PROGRAMA:

  1. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą.

  1.1. Naujausi teisės aktų pakeitimai (Dokumentų rengimo taisyklės, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų saugojimo taisyklės, Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė ir kt.)

  1.2. Oficialiųjų bendrųjų veiklos dokumentų rengimas:

  • Bendrieji dokumentų rengimo reikalavimai.

  • Dokumentų struktūra, turinys, įforminimo reikalavimai.

  • Aktualiausių dokumentų rengimo pavyzdžiai.

  Aktualijos :

  • Įstaigos duomenų rekvizito patikslinimas;

  • Dokumentų siuntimas pagal adresatų sąrašą;

  • Dokumentų gavimo būdo nurodymas ;

  • Antspaudų ir spaudų dėjimo pakeitimai;

  • Dokumentų išrašų (kai nėra nurodoma tikrumo žyma) kopijų ir nuorašų tvirtinimas ir kt.

  2. Dokumentų tvarkymas ir apskaita:

  2.1. Dokumentų registravimo pakeitimai. (skaitmeniniai registrai, registrų saugojimo būdai ir terminai ir kt.).

  2.2. Dokumentacijos plano sudarymo naujovės (dokumentacijos plano forma, parengimo terminai, DEK būtinumo atsisakymas ir kt.);

  2.3. Bylų sudarymas ir tvarkymas (pakeitimai susiję su bylų formavimo reikalavimais; dokumentų skaitmeninėmis kopijomis (skenuotais dokumentais), vaizdo ir garso dokumentais ir kt.);

  2.4. Užbaigtų bylų tvarkymo ir apskaitos aktualūs pakeitimai. (Bylų apyrašų sąrašas; Pažyma apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą; Bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, sąrašas; Perimtų saugoti dokumentų apskaitos žurnalas; Dokumentų būklės ir kiekio patikrinimo aktas; Dokumentų išdavimo ir grąžinimo žurnalas ir kiti.)

  3. Dokumentų saugojimas

  • Dokumentų saugojimo terminų, sąlygų pakeitimai.

  4. Elektroninių dokumentų valdymas

  • elektroninių dokumentų valdymo organizavimas;

  • elektroninių dokumentų valdymo sistemos.

  • elektroninių dokumentų rengimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ypatumai)

  Seminaro lektorė R. Grigonienė: Humanitarinių mokslų (filologijos) ir socialinių mokslų (teisės) magistrė. Ji 10 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

  Renginio vieta: viešbutis “Kaunas” (Laisvės al. 79, Kaunas)

  Seminaro pradžia 10:00, pabaiga – 16:00.

  Seminaro kaina: 177 Lt. (kaina su pietumis 197 Lt). Dalyvaujant daugiau nei vienam tos pačios įstaigos darbuotojui taikomos nuolaidos.

  Išankstinė registracija: Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti tel.8 37 229212,

  el. paštu andreja.starkute@chamber.lt.

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą (prisegame).

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 11.30.doc

  Data: 2012-11-30, nuo 10:00 iki 16:00


Skip to content