• Dokumentų tvarkymas, archyvavimas ir naikinimas (Marijampolėje)

  Seminaro programa:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą ir saugojimą.
  2. Dokumento, skaitmeninės kopijos, elektroninio dokumento sampratos.
  3. Bendroji dokumentų saugojimo terminų rodyklė, jos analizė (įstaigos dokumentų saugojimo terminai, jų nustatymas, pratęsimas).
  4. Dokumentacijos plano sudarymas (reikalavimai įstaigos dokumentų byloms nesudarant dokumentacijos plano).
  5. Bylų sudarymas ir tvarkymas (trumpai ir ilgai saugomų užbaigtų bylų archyvavimas).
  6. Dokumentų ekspertizė, naikinimas (naikinimo akto sudarymas, dokumentų ekspertų komisijos (DEK) funkcijos ir darbo reglamentas, sprendimų priėmimas ir įforminimas dingus dokumentams arba juos nepataisomai sugadinus).
  7. Užbaigtų bylų apskaita (sąrašų, apyrašų sudarymas, istorinės pažymos parengimas).
  8. Reikalavimai archyvinių saugyklų patalpoms, saugomų dokumentų naudojimo tvarka .

  Bus atsakyta į aktualius klausimus:

  Teisės aktai, reglamentuojantys vadovo atsakomybę už įmonės dokumentų valdymo procesą.

  Ką privalo kiekvienos įstaigos vadovas?

  Kada laikas pradėti tvarkyti įmonės veikloje susikaupusius dokumentus?

  Ar privalomas dokumentacijos planas ir dokumentų registrų sąrašas?

  Ką rinktis – darbuotoją ar įmonę, teikiančią dokumentų archyvavimo paslaugą?

  Kiek laiko reikia sutvarkyti vienų metų dokumentus?

  Kaip kuo mažesnėmis sąnaudomis sutvarkyti įstaigoje susikaupusius dokumentus?

  Kaip perduoti įmonės dokumentus keičiantis vadovams?

  Kokia dokumentų perdavimo tvarka perduodant juos tikrinti valstybinėms institucijoms, bankroto administratoriui?

  Dokumentų naikinimas, saugojimo termino pratęsimas.

  Kaip įrengti patalpą dokumentų saugojimui, kokie taikomi minimalūs reikalavimai ?

  Kaip ir kokia tvarka išduodami dokumentai iš įstaigos archyvo?

  Seminaro lektorė: Rasa Rockinienė, sukaupusi darbo patirtį vedant nuotolinius, grupinius bei individualius kursus dokumentų rengimo, dokumentų archyvavimo, skolų valdymo temomis. Dalyvauja ikiteisminiuose ir teisminiuose procesuose. Sukūrusi mokomąsias medžiagas dokumentų rengimo ir archyvavimo temomis, interneto svetainę, atlieka įmonių likvidavimo procedūras, veda individualių veiklų apskaitą.

  Seminaras vyks Laisvės g. 18, Marijampolė. Trukmė 4 akad. val. Kaina rūmų nariams – 25 EUR , ne rūmų nariams – 30 EUR (jeigu dalyvaus du ir daugiau žmonių iš vienos įmonės arba dalyvaus abiejuose seminaruose, taikoma 10 proc. nuolaida), pervedant nurodytą sumą į a/s LT277300010002339307 Swedbankas. Įmonės kodas 110069985

  Dalyvių išankstinė registracija būtina iki lapkričio 17 d. Daugiau informacijos telefonu (8 343) 55 568 arba dana.liukineviciene@chambers.lt

  Data: 2015-11-19, nuo 10:00 iki 13:00


Skip to content