• Dokumentų rengimas įmonėse ir organizacijose

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia

  į dviejų dalių PRAKTINĮ SEMINARĄ:

  2015 m. rugsėjo 15 d.
  I. Dokumentų rengimas įmonėse ir organizacijose

  Turinys:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir apskaitą

  Oficialių, elektroninių dokumentų įforminimo ir rengimo bendrieji reikalavimai, registravimas

  2. Dokumentų rūšiavimas. Tvirtinamieji teisės aktai, vidaus ir siunčiami dokumentai, teisės aktai

  3. Dokumentų rekvizitai, priedai, pridedami dokumentai, išrašai.

  4. Dokumentų rengimo ypatumai pagal rūšis

  Įstaigos darbuotojai savo darbe susiduria su 3 rūšių dokumentais: tvirtinamieji teisės aktai, vidaus ir siunčiami dokumentai, teisės aktai. Kiekviena dokumentų rūšis turi jiems keliamų reikalavimų. Metų veiklos planas neturės rekvizitų, kurie privalomi pažymai ar įgaliojimui, o įsakyme data būtinai turi būt įforminta mišriuoju būdu.

  5. Antspaudų dėjimo tvarka

  Antspaudo atsisakymo tvarka, antspaudo vieta dokumente, antspaudo naikinimas. Kokiuose dokumentuose privalomas antspaudas, kaip informuojama jei antspaudas nenaudojamas. Antspaudo vieta kopijos tikrumo žymoje.

  6. Įstaigoje gautų, parengtų bei siunčiamų dokumentų apskaita, registrai

  Kaip registruojami ir kokiuose registruose parengti vidaus ar siunčiamieji ir gauti dokumentai

  7. Dalykinio susirašinėjimo elektroniniu paštu ypatumai. Kokie keliami reikalavimai susirašinėjimui elektroniniu paštu, turiniui, formai, pridedamiems dokumentams?

  2015 m. rugsėjo 22 d.
  II. Dokumentų tvarkymas, archyvavimas ir naikinimas

  Turinys:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą ir apskaitą

  2. Dokumento, skaitmeninės kopijos, elektroninio dokumento sampratos

  3. Bendroji dokumentų saugojimo terminų rodyklė, jos analizė. Įstaigos dokumentų saugojimo terminai, jų nustatymas, pratęsimas

  4. Dokumentacijos plano sudarymas. Reikalavimai įstaigos dokumentų byloms, nesudarant dokumentacijos plano

  5. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Trumpai ir ilgai saugomų užbaigtų bylų archyvavimas

  6. Dokumentų ekspertizė, naikinimas

  Naikinimo akto sudarymas, dokumentų ekspertų komisijos (DEK) funkcijos ir darbo reglamentas, sprendimų priėmimas ir įforminimas, dingus dokumentams arba juos nepataisomai sugadinus.

  7. Užbaigtų bylų apskaita. Sąrašų, apyrašų sudarymas, istorinės pažymos parengimas

  8. Reikalavimai archyvinių saugyklų patalpoms, saugomų dokumentų naudojimo tvarka

  Bus atsakyta į aktualius klausimus :

  • Teisės aktai, reglamentuojantys vadovo atsakomybę už įmonės dokumentų valdymo procesą

  • Ką privalo kiekvienos įstaigos vadovas?

  • Kada laikas pradėti tvarkyti įmonės veikloje susikaupusius dokumentus?

  • Ar privalomas dokumentacijos planas ir dokumentų registrų sąrašas?

  • Ką rinktis darbuotoją ar įmonę, teikiančią dokumentų archyvavimo paslaugą?

  • Kiek laiko reikia sutvarkyti vienų metų dokumentus?

  • Kaip kuo mažesnėmis sąnaudomis sutvarkyti įstaigoje susikaupusius dokumentus?

  • Kaip perduoti įmonės dokumentus keičiantis vadovams?

  • Kokia dokumentų perdavimo tvarka, perduodant juos tikrinti valstybinėms institucijoms, bankroto administratoriui?

  • Dokumentų naikinimas, saugojimo termino pratęsimas

  • Kaip įrengti patalpą dokumentų saugojimui, kokie taikomi minimalūs reikalavimai ?

  • Kaip ir kokia tvarka išduodami dokumentai iš įstaigos archyvo?

  LektorėRasa Rockinienė – darbo patirtis dokumentų valdymo ir archyvavimo srityje 10 metų. Dirbo du metus vyr. buhaltere nedidelėje prekybinėje įmonėje. Nuo 2010 gegužės mėnesio vykdo individualią veiklą vesdama, seminarus ir nuotolinius mokymus Dokumentų rengimo ir archyvavimo temomis, teikia teisines paslaugas. Nuo 2010 m. gegužės mėn. dirba lektore UAB “Globalios idėjos” bei bankroto administratorės kontoroje – padeda administruoti bankrutuojančias įmones. Mokymai parengti pagal Europos Sąjungos vykdomus projektus: surengti Dokumentų rengimo bei valdymo pagrindų kursai “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse” projektui “Norim mokytis kartu”. Nuo 2013 m. vasario 25 d. lektorė veda mokymus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamose programoje “Vietos veiklos grupių administracinių gebėjimų ugdymas”, “Dokumentų valdymas nevyriausybinėje organizacijoje”.

  Seminaras vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8, Kaunas

  Seminaro trukmė: 9.00-15.00 (kavos pertraukėlės: 11.00-11.15; 13.00-13.15)

  Seminaro kaina: vienos seminaro dalies kaina: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 30 Eur, kitiems klausytojams – 45 Eur.

  Abiejų seminaro dalių bendra kaina: KPPAR nariams 45 Eur, kitiems klausytojams – 70 Eur.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė medžiaga, kurią galės naudoti tiesioginiame darbe.

  Raštu įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 2 d. iki seminaro – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai. Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus – pinigai negrąžinami.

  Platesnė informacija el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  , tel. (8 37) 20 34 83.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

  Data: 2015-09-15, nuo 09:00 iki 15:00


Skip to content