• DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI. DARBO LAIKAS IR JO APSKAITA

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

  2014 m. vasario 4 d. 9:00 val.

  kviečia dalyvauti seminare

  DARBO KODEKSO PAKEITIMAI 2014 m.

  DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI. DARBO LAIKAS IR JO APSKAITA

  SEMINARAS SKIRTAS:

  Valstybės ir savivaldybių institucijų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų, privataus kapitalo įmonių finansininkams, personalo skyrių darbuotojams, administratoriams, vadovams ir visiems, atsakingiems už personalo vadybą.

  SEMINARO TIKSLAI:

  Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką bei darbo užmokestį.

  Mokėti: teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas.

  Suvokti: kaip svarbu darbo sutartyje teisingai įvardinti darbo sąlygas, darbo laiko trukmę, darbo ir poilsio balanso esmę, darbo užmokesčio apskaitos niuansus.

  TURINYS:

  1. DARBO SUTARTIS.

  • LR Darbo kodeksas. Pakeitimai 2014 m.

  • Darbo sutarčių rūšys.

  • Pagrindinės darbo sutarties sąlygos, jų nustatymo praktiniai aspektai.

  • Darbo sutarties keitimas.

  • Darbo sutarties nutraukimas.

  • Darbo tvarka ir pareiginiai nuostatai.

  2. DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMAS.

  • Darbo laiko sąvoka, struktūra ir teisinis reglamentavimas.

  • Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas.

  • Suminė darbo laiko apskaita. Apskaitiniai laikotarpiai.

  • “Termino” sąvoka ir kaip ją taikyti praktikoje.

  • Darbo grafikų sudarymas. Darbo grafiko keitimas. Darbo grafikų pavyzdžiai ir kaip juos taikyti praktikoje.

  • Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka.

  3. DARBO UŽMOKESTIS. NUSTATYMO SĄLYGOS IR APSKAITA

  • Pagrindinės ir kintamosios darbo užmokesčio sudėtinės dalys.

  • Darbo apmokėjimas pagal grafiką ir ne pagal grafiką.

  • Darbo apmokėjimas dirbant poilsio ir šventinę dieną.

  • Viršvalandžių ir naktinio darbo apmokėjimas.

  Seminaro trukmė: 9:00-13:00

  Kavos pertrauka : 10:30-10:45

  Lektorė: Raimonda Valutienė vedanti seminarus personalo valdymo, darbo užmokesčio, darbo laiko apskaitos, darbo teisės temomis, psichologinius ir vadybinius seminarus.

  Seminarus rengia Administracijos darbuotojų asociacijoje, UAB “Tuvlita”, UAB “Docinta”, VšĮ “Konsultus mokymai” ir kitur.

  Seminaro kaina: Kauno PPA rūmų nariams – 80,- Lt, kitiems klausytojams – 120,- Lt.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė (dalomoji) medžiaga.

  Išankstinė registracija tel. (8 37) 20 34 83, el. paštu: andreja.starkute@chamber.lt

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmones kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 02.04.doc

  Data: 2014-02-04, nuo 09:00 iki 13:00


Skip to content