• Darbo kodekso ir kitų teisės aktų praktinis taikymas

  2012 m. balandžio 4 d. 9.00-15.00 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaune) rengiamas seminaras tema:

  DARBO KODEKSO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PRAKTINIS TAIKYMAS

  Seminaro programa:

  1. Priimamų į darbą darbuotojų privalomų dokumentų rūšys ir paskirtis. Darbdavio atsakomybė pareikalauti visų privalomų dokumentų. Kaip patikrinti pateiktos informacijos tikrumą? Kaip pasielgti, kai darbuotojas tam tikrus faktus slepia? Kaip įrodyti, kad darbdavys pareikalavo visų būtinų dokumentų?

  2. Darbo sutarčių įforminimas, pakeitimas ir papildymas. Terminuotos ir trumpalaikės, nuotolinės, antraeilių pareigų darbo sutarčių ypatumai. Dažniausiai pasitaikančios klaidos: būtinosios sutarties sąlygos, jų pakeitimas; kitos būtinosios sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos darbo sutartį; darbo apmokėjimo sąlygos, jų pakeitimo įforminimas; darbo sąlygos, kurios pablogina darbuotojo padėtį, išbandymo laikotarpio įforminimas; kada traktuojama, kad darbuotojas dirba nelegaliai? Kada galima sudaryti terminuotą darbo sutartį nuolatinio pobūdžio darbui? Ar galima atleisti darbuotoją terminuotai sutarčiai nepasibaigus? Kokias sąlygas turi įvykdyti darbdavys? Papildomo darbo, nenumatyto darbo sutartyje, įforminimas. Ar toje pačioje įstaigoje su darbuotoju gali būti sudaroma keletas sutarčių? Jeigu darbuotojui skiriamas papildomas darbas, ar jam atlikti geriau sudaryti sutartį, ar tokią veiklą įforminti jau esančioje darbo sutartyje? Papildomo darbo įforminimo klaidos. Antraeilių pareigų įforminimo ypatumai ir kt.

  3. Visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymo galimybės.

  4. Kasmetinių atostogų suteikimo, perkėlimo, atšaukimo iš atostogų tvarka. Kokiais atvejais privalomas atostogų grafikas? Kaip jis tvirtinamas? Kasmetinės papildomos atostogos. Kuriems darbuotojams jos turi būti suteikiamos?

  5. Tikslinių atostogų rūšys ir jų suteikimas.

  6. Nemokamų atostogų suteikimo galimybės ir jų įforminimas.

  7. Drausminių nuobaudų skyrimo procedūra. Dokumentų dėl drausminių nuobaudų skyrimo įforminimas.

  8. Neblaivaus darbuotojo nušalinimo nuo darbo procedūra. Neblaivumo faktą įrodančių dokumentų įforminimas. Drausminės nuobaudos skyrimas.

  9. Darbuotojų iš darbo atleidimo (šalims susitarus, terminui pasibaigus pačiam prašant, darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) įforminimas. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka.

  10. Asmens byloje saugomų dokumentų rūšys, jų paskirtis, saugojimo terminai.

  Diskusija

  Kavos pertraukėlė: 11.30-11.45

  Seminaro lektorė – doc. dr. Virginija Chreptavičienė – Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto docentė, daktarė. Nuo 1995 m. veda seminarus, konsultuoja įstaigų, įmonių darbuotojus žmogiškųjų išteklių vadybos ir audito, organizacijos kultūros, įmonės veiklos bei personalo dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo ir kt. klausimais.

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė medžiaga, kurią galėsite naudoti tiesioginiame.

  Seminaro kaina: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 120 Lt.,

  kitiems klausytojams – 160 Lt.

  Registracija tel. (837) 229212, el.paštu andreja.starkute@chamber.lt

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmones kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Dalyvio anketa 04.04.doc

  Data: 2012-04-04, nuo 09:00 iki 15:00


Skip to content