• Darbo kodekso ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų aiškinimas ir praktinis taikymas įmonėje

  Seminaro tikslas:

  Susipažinti ir detaliau išanalizuoti darbo kodekso, darbo teisę reglamentuojančių aktų reikalavimus ir pasikeitimus, jų taikymą įmonėje.

  SEMINARO PROGRAMA

  Darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo pagrindai

  • Darbo kodekso reikalavimai terminuotai darbo sutarčiai;
  • Antraeilių pareigų darbo sutarties ypatumai;
  • Nuotolinio darbo sutartis ir kt.;
  • Darbo sąlygų keitimas.

  Darbo ir poilsio laiko praktiniai aspektai

  • Normalus darbo laikas;
  • Sutrumpintas darbo laikas, ne viso darbo laiko ypatumai;
  • Suminė darbo laiko apskaita;
  • Poilsio laikas ir rūšys.

  Darbo laiko apskaita

  • Darbo laiko apskaitos būtinumas;
  • Reikalavimai, keliami darbo apskaitai;
  • Teisingas darbo laiko apskaitos žiniaraščio žymėjimas – žingsnis į teisingą darbo apmokėjimą.

  Darbo užmokestis

  • Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo terminai;
  • Delspinigiai;
  • Papildomos priemokos;
  • Galutinis atsiskaitymas.

  Darbo drausmė ir atsakomybė

  • Drausminės nuobaudos, skyrimo tvarka;
  • Drausminės nuobaudos parinkimas.

  Lektorė

  Irta Bakšienė – Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyriausioji inspektorė, teisininkė.

  Seminaras vyks 2011m. sausio 6 d. 9.00 – 12.30 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, Donelaičio g. 8, Kaune.

  Seminaras skirtas įmonių vadovams, personalo darbuotojams, buhalteriams.

  Seminaro kaina: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 110 Lt., kitiems klausytojams – 150 Lt.

  Registracija: Apie dalyvavimą prašome pranešti administracijos padėjėjai – referentei Verai Mileikienei el.paštu: vera.mileikiene@chambers.lt
  arba tel. (37)201294.

  Data: 2011-01-06, nuo 09:00 iki 12:00


Skip to content